I september 2021 var vi til møde i STPS (Styrelen for Patientsikkerhed).
Det var første møde i to år (normalt to gange årligt), og det vigtige forudgående møde i det Rådgivende udvalg til STPS, var blevet aflyst af Styrelsen selv. I det rådgivende udvalg, er der typisk tid og rum for at komme med input og have dialog om emnerne, medens selve møderne i STPS mere har karakter af orientering.
Det var fantastisk endeligt at opleve det, vi har hørt så meget  om… Det var mere  – frugtbart – end jeg som sad med fra DAKOBE (ML) havde turdet håbe på, efter hvad jeg var blevet stillet i udsigt.
Hoved-Temaet var foredrag om ‘Hvad er en autorisation’ (!)
Det meste af resten var, undvigelser og afvisninger, – men det var fuldstændig FANTASTISK at opleve, at
1. vores kollegaer fra Manuvision – fremlagde flotte forskningsresultater af deres forsknings i behandling at veteraner. FLOT- tillykke.
2. Der sidder nogle dybt seriøse (pænt frustrerede) patientforeninger som savner informationsmateriale om alternativ og komplementær behandling til alle deres patienter..
3. Der ligger en pulje rest-penge til informationsarbejde i STPS, som vi i SR straks gik i gang med at lægge en plan for, hvordan vi kunne ‘hente ud i et samarbejde… ‘.
 
Således opmuntret.