BESTYRELSE

Manuela Lærke
Manuela LærkeFormand
Forretningsudvalg
Web-ansvarlig/IT-koordinator
STPS/Paraply org. repræsentation
PR-Marketing og Kommunikation
Groves Mindelegat
Forskningsansvarlig
Blad-redaktion
Podcast-redaktion
Kursusudvalg (TBA)
HR- og overordnet personale ansvar
Optagelses- og efteruddannelses udvalg-vikar
Data ansvarlig

Konstitueret d. 24.-25. maj 2024

Mail: ml@dakobe.dk

Anja Christensen
Anja ChristensenNæstformand
Forretningsudvalget
Sekretariats-ansvar (mandag og onsdag)
PR-Marketing og Kommunikation
Blad-Redaktion
GDPR-ansvarlig
Dagligt personale-ansvar (TBA)

Konstitueret d. 24.-25. maj 2024

Mail: ac@dakobe.dk

Lene Sonne
Lene Sonne Valgt for 2 år i 2024
PR-Marketing
Blad redaktion
Tænketank
Groves Mindelegat/suppleant

Konstitueret d. 24.-25. maj 2024

15. juni 2024
Kære bestyrelse/medlemmer
Jeg blev ansat i job umiddelbart efter, at jeg var valgt ind i bestyrelsen. Det viser sig, at jobbet er særdeles krævende, og at jeg derfor ikke har den fornødne energi og tid til at opfylde de forpligtelser, møder og aftaler, der er i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsarbejdet.
Efter mange overvejelser har jeg besluttet at trække mig fra bestyrelsen i DAKOBE.

Bitten Gubi Mørz
Bitten Gubi MørzSekretariatschef
Sekretariatsansvar – administrativt
(tirsdag, torsdag og fredag).
Optagelses- og efteruddannelses udvalget
Skoleudvalget
Referent

Konstitueret d. 24.-25. maj 2024

Mail: bgm@dakobe.dk

UDVALG under Bestyrelsen

Tina Thorup
Tina ThorupPodcast Redaktion
Helle Glahn
Helle GlahnOptagelses- og Efteruddannelsesudvalget
Anne Hiitola-Pedersen
Anne Hiitola-Pedersen Skoleudvalget

Øvrige Tillidsposter

Tina Thorup
Tina Thorup Intern Kritisk Revisor
Helle Glahn
Helle GlahnIKR suppleant
Suppleant til intern kritisk revisor –
Christian Hardt
Christian Hardt
Kasserer- og bogfører vikar.

Frem til konstituering i maj 2024

ch@dakobe.dk