FOLKEMØDET 2024

KAB-teltet
Teltet for Komplementær og Alternativ Behandling (KAB) er det første af sin slags.
I 2024 får vi, på Folkemødet, for første gang et samlet aktivitets telt for branchen.
Bag initiativet står DAKOBE og i samarbejde med partner-forening DYOM, med hvem vi byder velkommen til en bred vifte af sundheds-debatter og KAB-events under titlen “Vi gør sundhed”.
Du finder KAB-tektet på Kæmpestranden Syd plads J51.

Aktivitetskalender torsdag d. 13. 2024.


Kl. 12:30-13:30 Debat: Børn unge og trivsel

Beskrivelse:  Hvorfor mistrives et rekordhøjt antal af vores børn og unge?

Debat-panel: Gry Horneman alm. praktiserende læge, medlem af lægeforeningen,
Manuela Lærke, behandler og Formand for DAKOBE+ (TBA)


Kl. 14:30 -16:00 Event: Vi gør Sundhed/ Yoga

Beskrivelse:

Yoga-Event: v./ Ann-Charlotte Monrad, Formand DYOM, og Josephine Renard


Kl. 16:30 -17:30 Debat: Yoga – lækker selvforkælelse eller nødvendig egenomsorg?*

Beskrivelse: Yoga – lækker selvforkælelse eller nødvendig egenomsorg?

Debat-panel: Ann-Charlotte Monrad, Formand DYOM, og Josephine Renard + (TBA)


Kl. 18:00 -19:30 Event: Vi gør Sundhed/ NADA-Café

Beskrivelse: NADA er ‘5 små magiske øre-aku nåle’, der styrker YIN.
NADA-Event: v./Certificeret NADA-udøvere Bitten Gubi Mørz og Manuela Lærke.

Aktivitetskalender fredag d. 14. 2024.

Kl. 10:00 -11:00 Event: Vi gør Sundhed / Morgensang og sjov med lyd

Beskrivelse: Morgensang fra den danske sangskat,der helt sikkert bringer dig i godt humør.

Morgensang-Event
: v./Sanger og komponist Manuela Lærker og pianist og komponist Jonas Berg


Kl. 11:30-12:30 Debat: Forskning og vidensdeling

Beskrivelse:

Debat-panel
: Seniorforsker Nanna Ahlmark fra Institut for Folkesundhed ved SDU,
Morten Freil fra Danske Patienter + (TBA)


Kl. 14:00 -15:00 Debat: Tænketank/implementering af KAB på de sundhedsfaglige grunduddannelser

Beskrivelse:

Debat-panel: TBA


Kl. 16:00 -17:30 Event: Vi gør Sundhed / NADA-Café

Beskrivelse: NADA er ‘5 små magiske øre-aku nåle’, der styrker YIN.

NADA-Event:
v./Certificeret NADA-udøvere Bitten Gubi Mørz og Manuela Lærke.


Aktivitetskalender Lørdag d. 15. 2024.

Kl. 09:00-10:00 morgen meditation Vi gør sundhed


Kl. 11:00-12:00 Forsikring og Forebyggelse

Debat-panel: TBA


Kl. 13:00 -14:30 Debat/Event Sundt Chock og isvand

Beskrivelse: m. David Owe/INNERCISE


Kl. 17:30 -19:00 Sunde shots – Vi gør Sundhed

Aktivitetskalender torsdag d. 13. 2024.

Kl. 12:30-13:30 Debat Børn, Unge og Trivsel

Børn, unge og trivsel  
Et rekordhøjt antal af vores børn og unge er udfordret af en hverdag med stress, eksamen angst, lavt selvværd og mistrivsel?   
Hvordan løfter vi bedst muligt denne gruppe?    

De unges hverdag er fyldt med input fra venner, sociale medier, uddannelsesforventninger, influencere og en stadigt stigende perfekthedskultur, som lægger et konstant pres på præstationsniveauet og som levner stadigt mindre tid og rum til at være, tænke, hvile, restituere fordøje og til blot at være ung. Er stilhed og alenetid blevet så upopulært, at vores børn og unge ikke selv anerkender dette behov?  

Frygten for at skille sig ud, opleve at blive socialt eller blive offer for rygtespredning, på f.eks. sociale medier, er kilde til stadig større belastning, med det resultat, at de unge til tider helt afholder sig fra at prøve kræfter med at definere sig selv. Som behandlere møde vi børn og unge med belastninger, der både fysisk og psykisk over tid sætter sig som angst, depression, modløshed, smerter, hovedpiner, dårligt immunforsvar og inflammationstilstande og meget mere. 
Hvordan sikrer vi, vores børn og unge lige adgang til behandling, støtte og bedre trivsel, som er så tiltrængt og påkrævet?
Vi arbejder oftest med det hele menneske hvor kroppen, sindet og psyken er tæt forbundet, og hvor vi har tiden til at lytte. Vi har roen i klinikken og et stærkt værktøj til at skabe et ikke dømmende rum. Vores behandlinger tager typisk afsæt i de fysiske skader og smerter, der åbner døren til en videre samtale og henvisning hos f.eks. en psykolog eller familieterapeut.  

Er vi i sundhedssektoren tilstrækkeligt gearet til at løfte opgaven og komme de unge i møde, der hvor behovet opstår?

Debat-panel:
Gry Horneman alm. praktiserende læge, medlem af lægeforeningen,
Manuela Lærke, behandler og Formand for DAKOBE,
+ (TBA)


Aktivitetskalender torsdag d. 13. 2024.

Kl. 14:30 -16:00 Event Vi gør Sundhed / Yoga

Beskrivelse:

Yoga-Event : v./Ann-Charlotte Monrad, Formand DYOM, og Josephine Renard DYOM


Aktivitetskalender torsdag d. 13. 2024.

Kl. 16:30 -17:30 Debat Yoga – lækker selvforkælelse eller nødvendig egenomsorg?

Yoga – lækker selvforkælelse eller nødvendig egenomsorg?
Yoga er en af de alternative praksisser, der er lettest genkendelig. De fleste vil beskrive yoga som noget med at stå eller sidde i bestemte stillinger, ofte med en vis grad af smidighed. Yoga præsenteres derudover ofte – både i medierne og på de sociale medier – som noget æstetisk, noget lækkert og noget, der måske også henvender sig til en lidt forkælet gruppe af brugere, for hvem livet altid er fyldt med wellness.

Men er man en af landets mange yogalærere, spiller wellness-lækkerhed en meget lille rolle i hverdagen, og størstedelen af vores arbejdsliv går med f.eks.:

1. At drage omsorg om dem, der drager omsorg om andre, såsom skolelærere, pædagoger, sygeplejersker, psykologer, mv., da mange i omsorgsfag har indset, at den egenomsorg, som yogaen tilbyder, er fuldkommen nødvendig, hvis man skal kunne klare en hverdag med stadig større travlhed og stadig flere besparelser
2. At arbejde med den stadig voksende gruppe af vores stressramte medborgere
3. At være et alternativ, der er til at betale, til en desværre ofte mangelfuld indsats for den mentale sundhed. Særligt unge finder en pause fra angst i de trygge fællesskaber, som mange små yogaskoler tilbyder
4. At arbejde med de fysiske skavanker – såsom trætte, smertende rygge – som mange døjer med, og som de finder lindring for i deres yogapraksis

Selvom flere og flere borgere af både fysiske og psykiske årsager bliver henvist til yoga af deres praktiserende læge, kunne dette dog gøres meget mere præcist, hvis vi fik skabt en forbindelse imellem Danmarks mange dygtige og veluddannede undervisere, som Danske yoga- og meditationslærere repræsenterer, og det etablerede sundhedsvæsen, så folkesundheden – og dermed sundhedsøkonomien – i langt højere grad kunne nyde godt af det, vi kan. Er der fra politisk side interesse i en sådan forbindelse, og hvad skal der til, for at vi kan komme i gang? Landets yogalærere kunne nemlig godt tænke sig at slippe for spørgsmål som ”Er du så meget smidig?”, når vi fortæller om vores arbejde, og i stedet blive spurgt ”Hvilken rolle spiller så lige præcis det, du laver, for folkesundheden?”

Debat-panel: Ann-Charlotte Monrad, Formand DYOM, og Josephine Renard + (TBA)


Kl. 18:00 -19:30 Event Vi gør Sundhed / NADA-Café

Beskrivelse: NADA er ‘5 små magiske øre-aku nåle’, der styrker YIN.  NADA kræver ingen forberedelse. Du er siddende på en stol i ro og stilhed.

NADA-Event: v./Certificeret NADA-udøvere Bitten Gubi Mørz og Manuela Lærke.

Aktivitetskalender fredag d. 14. 2024.

Kl. 10:00 -11:00 Vi gør Sundhed / Morgensang og sjov med lyd

Beskrivelse: Morgensang fra den danske sangskat på en måde du ikke før har prøvet. Start dagen med sangglæde, opvarmning og harmonier, der helt sikkert briger dig i godt humør. ‘Man bliver glad af at synge’.

Morgensangs Event: v./ Sanger og komponist Manuela Lærker og pianist og komponist Jonas Berg


Aktivitetskalender fredag d. 14. 2024.

Kl. 11:30-12:30 Debat Forskning og vidensdeling

Debat-panel: Seniorforsker Nanna Ahlmark fra Institut for Folkesundhed ved SDU,
Morten Freil fra Danske Patienter + (TBA)


Aktivitetskalender fredag d. 14. 2024.

Kl. 14:00 -15:00 Tænketank/implementering af KAB på de sundhedsfaglige grunduddannelser

Vi skal kunne vælge de behandlingsformer vi har brug for.

Forsikring og forebyggelse
Kropsterapien er et af de mange stærke værktøjer, som den komplementære behandlingssektor tilbyder. En veluddannet kropsterapeut med et højt fagligt niveau kan afhjælpe stress og angst samt kroppens fysiske reaktion, da behandlingen er helhedsorienteret og der således arbejdes med årsagen til problemets opståen.

Med forebyggende behandling i sundhedsforsikringerne kan vi forhindre varige skader og lange sygdomsforløb, som kan føre til tabt erhvervs- og arbejdsevne. Lad os lytte til de 1.2 mill. danskere, der hvert år bruger komplementær behandling til lindring og forebyggelse og gøre det til pejlemærke for kvalificerede behandlingstilbud. Vi ønsker at branche repræsentanter bliver del af screeningsprocessen i implementering af komplementære behandlingsformer ved tab af erhvervsevne.

Hvordan får vi udbredt viden om forskningsresultater, casestudies og anden evidensbaseret empiri? så vi kan understøtte resultaterne.

Debat-panel: v./


Aktivitetskalender fredag d. 14. 2024.

Kl. 16:00 -17:30 Vi gør Sundhed / NADA-Café

Beskrivelse:

NADA Event: v./Certificeret NADA-udøvere Bitten Gubi Mørz og Manuela Lærke.


Praktisk information til medlemmer på Folkemødet
Kommer snarest