KINESIOLOGI

Kinesiologi er en komplementær behandlingsmetode, der bygger på en antagelse om, at en svækkelse af et organ ledsages af en svækket muskel. Kinesiologi er en metode til behandling af stress, smerter, allergier og psykiske ubalancer.

Kinesiologisk behandling er at undersøge musklerne og deres styrke finder kinesiologien det muligt at afdække om patienten har psykiske eller fysiske ubalancer og blokeringer.

ARBEJDSOMRÅDE

Typisk sker undersøgelsen ved at behandleren foretager et let tryk på patientens udstrakte arm. Behandlerens opgave er at bidrage til at skabe balance i strukturel, kemisk og psykisk forstand – vedkommende kan ikke behandle symptomerne som sådan, men søger ved at teste og afbalancere livsenergien at understøtte patientens selvhelbredelsesprocesser.

ARBEJDSMETODE

Ved den første behandling hos en kinesiolog, taler klienten og kinesiologen om, hvad klienten ønsker hjælp til. Kinesiologen forklarer, hvordan muskeltesten og afbalanceringen kommer til at foregå. I nogle tilfælde opstiller kinesiologen sammen med klienten et mål for behandlingen. Derpå foretager kinesiologen en række tests af musklerne.

Der lægges vægt på, at klienten bliver bevidst om egen situation, og hvordan behandlingsmetoden virker. Derfor bruges traditionel muskeltestning på en arm, således at klienten selv kan mærke muskelsvækkelse, når noget negativt testes. Det er målet, at behandlingen giver klienten en forståelse, der gør det muligt at selvbehandle og at tage ansvar for eget liv.

TILSKUD

Der ydes ingen tilskud fra Sygeforsikringen ”Danmark”. Der findes en sundhedsordning under Danske Kinesiologer.

HISTORIE

Metoden er udviklet indenfor amerikansk kiropraktik i 1960’erne og forstår sig selv som en kombination af østlig filosofi vedrørende menneskekroppens energisystemer og den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi. Kinesiologiens fader regnes for at være George Goodheart.

UDDANNELSE

Der findes skoler, der uddanner Kinesiologer. Alle uddannelser af sluttes med eksamen som består af et speciale, mundtlig og skriftlig eksamen.

BRANCEORGANISATION

DAKOBE optager medlemmer der har en uddannelse som Kinesiolog med eksamensbevis. Derudover er DAKOBE godkendt til at RAB-godkende Kinesiologi.