PERSONDATALOVEN

Komplementære og alternative behandlere er omfattet af persondataloven, når oplysninger om klienter registreres.

Der skelnes mellem:

  • IKKE-FØLSOMME OPLYSNINGER:
    Navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.
  • FØLSOMME OPLYSNINGER:
    Helbredsforhold, herunder misbrug af nydelsesmidler, alkohol m.v., seksuelle forhold og væsentlige sociale problemer, herunder ulykkestilfælde, selvmordsforsøg eller længerevarende arbejdsløshed, racemæssig eller etnisk baggrund, klientens politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning.

Den alternative behandler må som udgangspunkt kun registrere følsomme oplysninger om en klient, hvis oplysningerne er relevante i forbindelse med behandlingsforløbet, og klienten har givet udtrykkeligt samtykke.

Der skal foretages anmeldelse til Datatilsynet, og tilsynets tilladelse skal foreligge, inden behandling af personoplysninger påbegyndes.
Anmeldelse kan ske elektronisk via Datatilsynets hjemmeside på adressen www.datatilsynet.dk.

Læs mere om Persondataloven på Datatilsynets hjemmeside.

Datatilsynet