OPTAGELSESKRAV

For at blive optaget i DAKOBE er der nogle optagelseskrav, du som behandler skal opfylde.

Optagelse med Aktivt medlemskab

250 timers undervisning i hovedfaget (Hovedfaget tælles i timer af 60 min.), (maksimum 33% e-learning)

10 timers klinikdrift kan godkendes som e-learning (forudsat at eksamen tages ved fremmøde eller dokumenteret, bestået onlinetest)

50 timers psykologi, kan godkendes som e-learning (forudsat at eksamen tages ved fremmøde eller dokumenteret, bestået onlinetest)

50 timers introduktion til andre behandlingsformer kan godkendes som delvis e-learning (forudsat at e-learningsdelen ikke erstatter introduktion inden for manuelle fag og at eksamen tages ved fremmøde eller dokumenteret, bestået onlinetest).

Optagelse med Elev medlemskab

For dig, som er under uddannelse og ikke allerede er aktivt medlem med et andet bi- eller hovedfag. Når du er indmeldt med Elev medlemskab, da skal du ligeledes kunne dokumentere et grundkursus i førstehjælp på minimum 6 timer, eller et repetitionskursus på minimum 3 time, ikke mere end to år gammelt, indeholdende livreddende førstehjælp og hjerte-lungeredning. Her gælder dog en tidsfrist på 6 måneder efter optagelse for dokumentation af førstehjælp.

Optagelse med både Aktivt medlemskab og RAB-registrering

250 timers undervisning i hovedfaget (Hovedfaget tælles i timer á 60 min.), (maksimum 33% e-learning)

10 timers klinikdrift kan godkendes som e-learning (forudsat at eksamen tages ved fremmøde eller dokumenteret, bestået onlinetest)

50 timers psykologi, kan godkendes som e-learning (forudsat at eksamen tages ved fremmøde eller dokumenteret, bestået onlinetest)

Her skal du tillige ansøge om RAB-registrering, ved at yderligere dokumentere:

300 timers Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære, som også kan tages som E-learning. Dette er gældende for såvel manuelle fag som ikke-manuelle fag.

Derudover skal du dokumentere et førstehjælpskursus indeholdende livreddende førstehjælp og hjerte-lungeredning.
Grundkursus i førstehjælp skal være på minimum 6 timer.  Et repetitionskursus skal være på minimum 3 time, der ikke må være mere end to år gammelt.

Bemærk! Eksamen i alle ovennævnte fag skal foregå ved fysisk fremmøde. (med mindre særlige omstændigheder tillader at onlinetest kan forhåndsgodkendes af optagelsesudvalget, herunder ved epidemi mv.)

Herudover er der krav om, at betaling af kontingent skal tilmeldes BetalingsService.

Vedligeholdelse af RAB-registreringen

Når du er optaget som RAB-registreret med et eller flere fag skal du, for at forny din RAB-registreing, vedligeholde din faglighed. Det betyder, at du skal efteruddanne og opkvalificere dig i relation til dit/dine fag med kurser/undervisning svarende til 36 timer (á 60 min.) eller 48 lektioner (á 45 min.) over en 3-årig periode, samt opdatere dit førstehjælpskursus hvert 2. år med et 3 timers repetitionskursus.

Det er dig som ansøger, der skal dokumentere dine timer. Såfremt det ikke fremgår af dine kursus- / uddannelsesbeviser, skal du på anden måde kunne dokumentere dette, evt. i form af brev fra uddannelsesstedet. Dit uddannelsesbevis skal ligeledes indeholde indholds- eller fagbeskrivelse samt information om hovedunderviser eller undervisningsansvarlig (uddannelsesansvarliges faglige baggrund skal kunne tilgås enten via dokumentation eller link).

Optagelse med Passivt medlemskab

Hvis du ønsker at overgå til passivt medlem kan dette ske typisk ved midlertidig nedlukning eller orlog fra dit behandlerfag.

Bliv medlem af DAKOBE

For at blive optaget som medlem kræves det, at du er arbejdende komplementær behandler, og opfylder optagelseskravene.

ANSØG HER

Ansøg om RAB Registrering

Du skal være optaget som aktivt medlem for at kunne søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

ANSØG HER