SÅDAN BLIVER DU MEDLEM AF DAKOBE

OPTAGELSE

Som aktivt medlem er der nogle optagelseskrav, du som behandler skal opfylde.

250 undervisningstimer/lektioner i hovedfaget. (Hovedfaget tælles i 45 min. undervisning) Heraf må maximum 33% være e-learning.

10 undervisningstimer/lektioner i klinikdrift kan godkendes som e-learning (forudsat at eksamen tages ved fremmøde eller dokumenteret, bestået onlinetest).

50 undervisningstimer/lektioner i psykologi, kan godkendes som e-learning (forudsat at eksamen tages ved fremmøde eller dokumenteret, bestået onlinetest).

50 undervisningstimer/lektioner introduktion til anden behandlingsform kan godkendes som delvis e-learning (forudsat at e-learningsdelen ikke erstatter introduktion inden for manuelle fag og at eksamen tages ved fremmøde eller dokumenteret, bestået onlinetest.)

Minimum 4 timers (á 60 min.) grundkursus i førstehjælp med hjerte-lungeredning og hjertestarter.

RAB-registrerede som søger optagelse fra en anden brancheorganisation kan optages med dokumentation for et repetitionskursus, der er taget indenfor en toårig periode.

Optagelse med RAB-registrering

Du kan som aktivt medlem ansøge om RAB-registrering, ved yderligere at dokumentere:

300 undervisningstimer/lektioner i Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære, som også kan tages som e-learning (forudsat at eksamen tages ved fremmøde eller dokumenteret, bestået onlinetest).

Hvis du arbejder indenfor det psykoterapeutiske område (Psykoterapeuter og Hypnoterapeuter), kan undervisningstimer/lektioner i Anatomi / Fysiologi og Sygdomslære/Farmakologi erstattes af timer indenfor den primære behandlingsform. Det kan for eksempel være teoretisk undervisning inden for det
psykoterapeutiske område, egen terapi og modtagelse af supervision.

* Grundkursus i førstehjælp skal være på minimum 4 timer (á 60 min.). Et repetitionskursus skal være på minimum 3
timer (á 60 min.), der ikke må være mere end to år gammelt.

Bemærk!
Eksamen i alle ovennævnte fag skal foregå ved fysisk fremmøde.(Med mindre særlige omstændigheder tillader at onlinetest kan forhåndsgodkendes af optagelsesudvalget, herunder ved epidemi mv.).

Krav til uddannelsens kvalitet:
Alle undervisningstimerne skal være relevante for behandling eller forebyggelse af sygdomme. Eksempelvis kan undervisning i salgspsykologi eller markedsføring ikke tælles med. En undervisningstime er 45min. Som udgangspunkt skal undervisningen tages ved et uddannelsestedet, som udbyder den samlede uddannelse. Der stilles krav om, at man skal til eksamen i fagene Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære/Farmakologi og den primære behandlingsform.

Hvis uddannelsen strikkes sammen af flere kurser fra forskellige uddannelsessteder stilles følgende krav:

*Uddannelsens skal have samme indhold og kvalitet som en samlet uddannelse indenfor samme fagområde.
* Hvert enkelt kursus skal afsluttes med en eksamen.

Vedligeholdelse af RAB-registrering

Når du er optaget som RAB-registreret med et eller flere fag skal du, for at forny din RAB-registrering, vedligeholde din faglighed.

Det betyder, at du skal efteruddanne og opkvalificere dig i relation til dit/dine fagmed kurser/undervisning svarende til 48 undervisningstimer/lektioner (á 45 min.) over en 3-årig periode samt opdatere dit førstehjælpskursus hvert 2. år med et 3 timers (á 60 min.) repetitionskursus.

Det er dig som ansøger, der skal dokumentere dine timer. Såfremt det ikke fremgår af dine kursus-/uddannelsesbeviser, skal du på anden måde kunne dokumentere dette, evt. i form af brev fra uddannelsesstedet. Dit uddannelsesbevis skal ligeledes indeholde indholds- eller fagbeskrivelse, samt information om hovedunderviser eller undervisningsansvarlig (uddannelsesansvarliges faglige baggrund skal kunne tilgås enten via dokumentation eller link).

De 48 undervisningstimer/lektioner skal indeholde følgende:

Minimum 24 undervisningstimer/lektioner´s efteruddannelse der opdaterer, ajourfører og opkvalificerer den/de behandlingsform/-er du har RAB-godkendelsen i.

Maximum 24 undervisningstimer/lektioner´s efteruddannelse der kan være repetitionskursus i førstehjælp,
max. 2 undervisningstimer/lektioner i Supervision pr. år eller ny viden fra andet fag – der dog skal
understøtte hovedfag som du er RAB-godkendt i.

Er du tvivl, er det altid godt at kontakte vores sekretariat inden du tilmelder dig et kursus.

Efteruddannelse er en individuel vurdering, hvorfor det vil være godt med en kursusbeskrivelse, samt begrundelse for, hvorfor du mener det opkvalificerer, ajourfører, opdaterer og vedligeholder din RAB-godkendte uddannelse. Og meget gerne med en beskrivelse af, hvordan du ønsker at anvende det nytillærte i dine behandlinger.

Du kan i øvrigt altid hente inspiration under menuen ”Godkendte uddannelser og efteruddannelseskurser

Passivt medlem

Hvis du ønsker at overgå til passivt medlemskab kan dette ske, typisk ved midlertidig nedlukning eller orlog fra dit behandlerfag, ved at udfylder formularen: PASSIVT MEDLEM her:
Har du spørgsmål i forbindelse med overgang til passivt medlemsskab, kontakt da DAKOBE på mail: kontakt@dakobe-sekretariat.dk

Bliv medlem af DAKOBE

For at blive optaget som medlem kræves det, at du er arbejdende komplementær behandler, og opfylder optagelseskravene.

ANSØG HER

Ansøg om RAB Registrering

Du skal være optaget som aktivt medlem for at kunne søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

ANSØG HER