OPTAGELSESKRAV

For at blive optaget i DAKOBE med Aktivt medlemskab er der nogle optagelseskrav, du som behandler skal opfylde.

For alle fag skal du dokumentere flg. minimumskrav

  • 250 timers undervisning i hovedfaget (33% e-learning)
  • 10 timers klinikdrift (0% e-learning)
  • 50 timers psykologi (100% e-learning)
  • 50 timers introduktion til anden behandlingsform (100% e-learning)

Inden du har været medlem i 4 år skal du yderligere dokumentere:

300 timers Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære (manuelle behandlingsformer), som også kan tages som E-learning eller 300 timers yderligere undervisning i hovedfaget, såfremt du er uddannet i et ikke-manuelt behandlingsform.

Bemærk! Eksamen i alle nævnte fag skal foregå ved fysisk fremmøde.

Hvis du ønsker at blive RAB-registreret skal du præstere 300 timers Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære for godkendelse, uanset om du søger RAB-godkendelse i et manuelt eller ikke-manuelt fag. RAB-ansøgningen bliver først behandlet og godkendt, når disse timer er taget.

Det er dig som ansøger, der skal dokumentere dine timer. Såfremt det ikke fremgår af dine kursus- / uddannelsesbeviser, skal du på anden måde kunne dokumentere dette, evt. i form af brev fra uddannelsesstedet.

Herudover er der krav om, at betaling af kontingent skal tilmeldes Betalingsservice.

Når du er optaget, skal du efteruddanne dig svarende til 36 timer over en 3-årig periode.

Ligeledes skal du, indenfor de første 6 måneder efter optagelse, kunne dokumentere et grundkursus i førstehjælp på minimum 6 timer, indeholdende livreddende førstehjælp og hjerte-lungeredning. D.v.s. at nye medlemmer, der har indmeldt sig efter den 1. januar, senest skal have gennemført et kursus den 31. august samme år. Nye medlemmer indmeldt efter 1. august, skal senest have gennemført et kursus den 31. marts efterfølgende år.

Bliv medlem af DAKOBE

For at blive optaget som medlem kræves det, at du er arbejdende komplementær behandler, og opfylder optagelseskravene.

ANSØG HER

Ansøg om RAB Registrering

Du skal være optaget som aktivt medlem for at kunne søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

ANSØG HER