Loading...
Seneste nyheder

Optagelseskrav

For at blive optaget i DAKOBE er der nogle optagelseskrav, du som behandler skal opfylde.

For alle fag skal du dokumentere flg. minimumskrav

  • 250 timers undervisning i hovedfaget (33% e-learning)
  • 10 timers klinikdrift (0% e-learning)
  • 50 timers psykologi (100% e-learning)
  • 50 timers introduktion til anden behandlingsform (100% e-learning)

Inden du har været medlem i 4 år skal du yderligere dokumentere:

300 timers Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære (manuelle behandlingsformer), som også kan tages som E-learning eller 300 timers yderligere undervisning i hovedfaget, såfremt du er uddannet i et ikke-manuelt behandlingsform.

Hvis du ønsker at blive RAB-registreret skal du præstere 300 timers Anatomi / Fysiologi / Sygdomslære for godkendelse, uanset om du søger RAB-godkendelse i et manuelt eller ikke-manuelt fag. RAB-ansøgningen bliver først behandlet og godkendt, når disse timer er taget.

Det er dig som ansøger, der skal dokumentere dine timer. Såfremt det ikke fremgår af dine kursus- / uddannelsesbeviser, skal du på anden måde kunne dokumentere dette, evt. i form af brev fra uddannelsesstedet.

Herudover er der krav om, at betaling af kontingent skal tilmeldes Betalingsservice.

Når du er optaget, skal du efteruddanne dig svarende til 36 timer over en 3-årig periode.

BEHANDLINGSFORMER