Der er 4 muligheder for et medlemskab af DAKOBE

Aktivt A1-medlemskab

Er du over 18 år og seriøst arbejdende komplementær behandler, kan du blive A1 medlem af DAKOBE såfremt du opfylder følgende optagelseskrav:

 • 250 undervisningstimer/lektioner i dit hovedfag (for behandlingsformen Kropsterapi gælder 590 undervisningstimer/lektioner)
 • 10 undervisningstimer/lektioner i klinikdrift heri indeholdt basal sundhedslovgivning
 • 50 undervisningstimer/lektioner i psykologi
 • 50 undervisningstimer/lektioner intro til andre behandlingsformer
 • 4 undervisningstimer/lektioner i førstehjælp (med lunge-/hjerteredning/hjertestarter)

Særlige fordele ved aktivt A1-medlemskab:

Som A1-medlem kommer du på behandlerlisten på DAKOBEs hjemmeside. Her er det muligt for alle, der søger kvalificerede behandlere, at finde dig.

Du kan også søge om RAB-certificering som A1-medlem. Der er særskilte krav til, og fordele ved, en RAB-certificering.

Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mailadresse automatisk og vi sender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

Aktivt A2-medlemskab

Er du over 18 år og seriøst arbejdende komplementær behandler, kan du blive A2 medlem af DAKOBE såfremt du opfylder følgende optagelseskrav:

 • 100-249 undervisningstimer/lektioner i dit hovedfag
 • 10 undervisningstimer/lektioner i klinikdrift heri indeholdt basal sundhedslovgivning
 • 50 undervisningstimer/lektioner psykologi
 • 50 undervisningstimer/lektioner intro til andre behandlingsformer
 • 4 undervisningstimer/lektioner i førstehjælp (med lunge-/hjerteredning/hjertestarter)

A2 medlemskab er for dig, som har en uddannelse hvor der ikke er 250 undervisningstimer/lektioner tilgængelig på den færdige uddannelse.
Det kan stadig være yderst relevant at være medlem af DAKOBE, med de mange fordele et medlemskab giver; erhvervsansvarsforsikring, Koda/GRAMEX, Netbank- og retshjælpsforsikring, medlemskurser, medlemsblad, faglig sparring mv.
Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mailadresse automatisk og vi sender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

A2 medlemskab er ligeledes en mulighed for dig, som har en kortere uddannelse, der senere kan opkvalificeres til A1,
eller behandlere, som er færdige som elev, men mangler enkelte fag såsom eksempelvis klinikdrift eller lignende.

Aktivt A2-medlemskab giver ikke:
 • optagelse på behandlerlisten,
 • adgang til ansøgning som RAB-registrering.

Passivt medlemskab

Alle, der ikke arbejder med komplementær behandling mod betaling, kan optages som passivt medlem i DAKOBE.

Desuden kan skoler, virksomheder, samt medlemmer der for en periode midlertidigt har lukket din praksis, eller har orlov, og forventer at kunne vende tilbage som aktivt medlem igen.

Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mailadresse automatisk og vi sender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

Som passivt medlem er man ikke omfattet af DAKOBEs erhvervsansvarsforsikringer og ej heller Koda/Gramex afgift.

Elevmedlemsskab

Alle, der er under uddannelse til komplementær behandler kan optages som elev i DAKOBE.

Du kan blive optaget i DAKOBE som elev/studerende, ved at foreligge en bekræftelse fra dit uddannelsessted med oplysning om forventet dato for færdiggørelse af uddannelsen.

I DAKOBE er medlemmer, der er under uddannelse/elever dækket af Koda/Gramex afgift og dækket af erhvervsansvarsforsikringen ved behandlinger, som de giver som del af deres uddannelse (eksempelvis elevbehandlinger) og under supervision af en færdiguddannet lærer i faget. Top Danmark beskriver det i policen på følgende måde: Elever er meddækket på forsikring, når de arbejder sammen med en uddannet eller arbejder med det de har lært. De må ikke arbejde udenfor deres område og heller ikke med pensum som de endnu ikke er undervist i.

Umiddelbart efter færdiggørelsen af uddannelsen, overgår du automatisk fra elevmedlem til A1/A2 medlem gældende fra d. 1. pr. løbende måned efter uddannelsens registrerede afslutningsdato.
Senest 14 dage efter overgang til Aktivt medlemskab skal kopi af eksamensbevis indsendes til DAKOBE og faktura for Aktivt medlemskab væres betalt.

Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mailadresse automatisk, og vi sender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

Det er muligt, ved skriftlig anmodning, at overgå til passivt medlemskab, indtil du starter med at udføre komplementær behandling mod betaling.

Bliv medlem af DAKOBE

Du kan blive optaget som medlem, hvis du er arbejdende komplementær behandler, og opfylder optagelseskravene.

ANSØG HER

Ansøg om RAB Registrering

Som aktivt A1-medlem i DAKOBE kan du søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

ANSØG HER