OM DAKOBE –

DANMARKS KOMPLEMENTÆRE BEHANDLERE

DAKOBE er stiftet den 23. marts 1984 og er den største tværfaglige forening for komplementære behandlere, der er registreringsansvarlig i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 og bekendtgørelse BEK nr. 859 af 13. juni 2017, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen (RAB).

Det betyder, at du som medlem af DAKOBE, kan have flere registreringsberettigede behandlingsformer, som alle hermed er fuldt forsikrede. Du kan blive medlem af DAKOBE, selv om din behandlingsform endnu ikke er registreringsberettiget. Så vil vi arbejde for, at den kan blive det.

Ligeledes er medlemmer, der er under uddannelse / elever under praktik, såvel i klinik som på skole, forsikret, når de arbejder sammen med en uddannet eller arbejder med det de har lært.

Desuden er udgifter til Koda / Gramex betalt gennem kontingentet samt netbank- og retshjælpsforsikringer.

Vi byder dig velkommen som medlem i DAKOBE.

Sundhedsstyrelsen har godkendt DAKOBE til, at RAB-registrere 9 terapiformer:

Læs mere om behandlingsformer her

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt du ønsker at klage over en behandler, der er medlem at DAKOBE, indsendes klagen skriftligt til formanden for Ea Birgitte Voergaard.

Send en mail til nedenstående mail-adresse med CC til den indberettede behandler. Mail: ebv@dakobe.dk