OM DAKOBE –

DANMARKS KOMPLEMENTÆRE BEHANDLERE

DAKOBE er stiftet den 23. marts 1984 og er den største tværfaglige forening for komplementære behandlere, der er registreringsansvarlig i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 og bekendtgørelse BEK nr. 978 af 1. oktober 2012, under tilsyn af Sundhedsstyrelsen (RAB).

Det betyder, at du som medlem af DAKOBE, kan have flere registreringsberettigede behandlingsformer, som alle hermed er fuldt forsikrede. Du kan blive medlem af DAKOBE, selv om din behandlingsform endnu ikke er registreringsberettiget. Så vil vi arbejde for, at den kan blive det.

Alle behandlere i DAKOBE er erhvervsansvarsforsikrede i de terapiformer, som er godkendt af DAKOBE. Ligeledes er medlemmer, der er under uddannelse/elever under praktik, såvel i klinik som på skole dækket.

Desuden er udgifter til Koda / Gramex betalt gennem kontingentet samt netbank- og retshjælpsforsikringer.

Vi byder dig velkommen som medlem i DAKOBE.

Sundhedsstyrelsen har godkendt DAKOBE til, at RAB-registrere 9 terapiformer:

Læs mere om behandlingsformer her

ADMINISTRATION

Laila Sonnichsen
Laila SonnichsenSekretariat
Telefon +45 70 20 70 45
Telefon tid 10.00-12.00
sekretariat@dakobe.dk
Nadja Ulstrup Hansen
Nadja Ulstrup HansenMedarbejder
Telefon +45 70 20 70 45
Telefon tid 10.00-12.00
sekretariat@dakobe.dk

BESTYRELSE

Rie Brandenborg
Rie BrandenborgFormand
Dorte Merete Malmgren
Dorte Merete MalmgrenNæstformand & konst. kasserer
Lilly Nilsson
Lilly NilssonBestyrelsesmedlem
Leo Tronier
Leo TronierBestyrelsesmedlem
Kristian Kuch-Nielsen
Kristian Kuch-NielsenBestyrelsesmedlem
Marianne Schmidt
Marianne SchmidtBestyrelsesmedlem

ETISK RÅD

Bodil Møbjerg
Bodil MøbjergFormand for etisk råd
Karin Køie
Karin KøieMedlem
Merethe Erbs
Merethe ErbsMedlem
Anne Bornhøft
Anne BornhøftSuppleant

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt du ønsker at klage over en behandler, der er medlem at DAKOBE, indsendes klagen skriftligt til formanden for DAKOBEs Etiske Råd Bodil Møbjerg.

Send en mail til nedenstående mail-adresse med CC til den indberettede behandler.

bm@dakobe.dk