RIDETERAPI

Rideterapi er ikke nødvendigvis ridning, men omgang med heste. Hesten er et redskab til at opnå bedre kropskontrol, større selvværd og overskud til at klare dagligdagens modstand og problemer.

ARBEJDSOMRÅDE

Det bruges til mennesker med psykiske og sociale problemer. Disse problematikker kan f.eks. være: angst, stress, depression, ADHD, lavt selvværd, manglende lederskab m.m. Kontakten til hesten sker bl.a. gennem vores kropssprog. Det betyder at i rideterapien arbejdes der kropsligt.

Der læres kropsbevidsthed og kropskontrol. Det sker blandt andet igennem arbejdet med smidighed, styrke, balance og koordineringsøvelser. Gennem kontakten til hesten og arbejdet med kroppen, kropsbevidsthed og kropssproget opbygges der kompetencer som kan overføres til andre områder i livet.

ARBEJDSMETODE

Hesten har en særlig evne til at virke helbredende / terapeutisk på mennesker. Det har vist sig, at hestens nervesystem ligner det menneskelige nervesystem. Derfor har hesten evnen til at spejle det menneske den møder og er sammen med. Hesten reagerer på den sindsstemning vi som mennesker, bringer med i kontakten til hesten.

TILSKUD

Der ydes ikke tilskud.

HISTORIE

Rideterapi har været anvendt i Danmark siden begyndelsen af 1950-erne grundet en polioepidemi, der ramte Europa. Den blev siden hen udviklet til anden fysioterapeutisk behandling af fysisk handicappede og udviklingshæmmede.

UDDANNELSE

Der kobles rideterapi til egen uddannelse og praksis. Kontakten mellem hest, klient og rideterapeut beskrives og øves – med neuropsykologi som baggrund. Der arbejdes med Mindfulness som en naturlig forlængelse af den neuropsykologiske indsigt. Der undervises i etiske grundholdninger, der er nødvendige for arbejdet med klienter.

Uddannelse skal indeholde undervisning i pædagogik, psykologi og kommunikation. Herunder også et overordnet kendskab til de forskellige psykiske sygdomme.

BRANCEORGANISATION

DAKOBE optager medlemmer der har en rideterapeutisk uddannelse med eksamensbevis.