ETISK RÅD

Lea Nikander
Lea NikanderFormand
Mail: er@dakobe.dk

Direkte: ln@dakobe.dk

Anne Bornhøft
Anne BornhøftMedlem
Ture Paepke
Ture PaepkeMedlem

KLAGEVEJLEDNING

Såfremt du ønsker at klage over en behandler, der er medlem at DAKOBE, indsendes klagen skriftligt til formanden for DAOBEs Etiske Råd Lea Nikander.
Send en mail til nedenstående mail-adresse med CC til den indberettede behandler. Mail: ln@dakobe.dk

ETISKE REGLER