HOMØOPATI

Homøopati er en alternativ behandlingsform, hvor små doser specifikt udvalgte lægemidler stimulerer patienten, så kroppen og sindet kan genfinde sin sunde balance.

ARBEJDSOMRÅDE

Princippet i behandlingen er, at et homøopatisk lægemiddel, som fremkalder bestemte sygdomssymptomer under lægemiddelafprøvning på et rask menneske, også kan behandle disse symptomer hos et sygt menneske. Homøopatiske midler laves ved en speciel proces, som kaldes potensering. De homøopatiske midler produceres af følgende substanser: Planter, dyr, metaller, mineraler, sygdomsprodukter (nosoder), syrer m.m.

ARBEJDSMETODE

Den første behandling begynder med en grundig samtale, hvor den klassiske homøopat danner sig et indtryk af klienten og de problemer, som klienten henvender sig med. Under samtalen vil den klassiske homøopat stille en lang række spørgsmål for at danne sig et billede af klienten.

Den klassiske homøopat vil spørge ind til klientens liv, problemer og hvorfor klienten begynder behandlingen. Ud fra patientens sygdomshistorie/gene ordineres et homøopatisk middel enten i flydende eller fast form som indtages over en periode.

TILSKUD

Der ydes ikke tilskud.

HISTORIE

Den Klassiske homøopati er blevet praktiseret i 200 år og er grundlagt af den tyske læge Samuel Hahnemann, men tankegangen i behandlingsformen stammer helt tilbage fra den græske læge Hippokrates, som levede i det 5.-århundrede.

UDDANNELSE

Uddannelsen til klassisk Homøopat består af en 1-årig grunduddannelse samt en 3 årig overbygning – Diplomuddannelsen.

BRANCEORGANISATION

DAKOBE optager medlemmer der har en Homøopat uddannelse med eksamensbevis.