ROSENMETODEN – ROSENTERAPEUT

Rosenmetoden er en mild, men alligevel fast berøringsform, giver mulighed for, at kroppen kan opleve sine spændinger og få de ubevidste muskelspændinger til at vende tilbage til deres normale tilstand. Rosenterapeut og Rosenbevægelsesinstruktør er beskyttede titler.

Rosenmetodebehandlingen er mild, men dybdegående berøring som kan bevirke, at kroppen selv giver slip på dybe spændinger og tillader effektfuld forandring.

ARBEJDSOMRÅDE

Sammenhængen mellem åndedræt, muskelspændinger og følelser er det som respektfuldt og opmærksomt behandles med mild berøring. Kroppen afspejler vores følelsesmæssige tilstand. Vi husker gennem kroppen. Kroppen reagerer ved at spænde op, når vi er følelsesmæssigt belastede.

Det er vores menneskelige natur. Følelser, som vi ikke kan rumme og ikke kan gøre noget ved i situationen, lagrer vi ubevidst til senere bearbejdning. Over tid bliver kroppens spændinger, ligesom følelserne, til en ubevidst del af vores identitet.

ARBEJDSMETODE

Kroppen formes af følelser og spændinger. Derfor kan vi gå kroppens vej for at forløse følelsesmæssige traumer og sår. Vi kan på den måde blive mere den person, vi egentlig er.

Rosenterapeutens hænder møder de spændte muskler med det samme tryk, som musklerne selv holder med.

Hænderne lytter efter forandring. Når musklerne slapper af, vil de begynde at bevæge sig i takt med åndedrættet. Rosenterapeuten registrerer disse forandringer og betragter dem som broen mellem det bevidste og det ubevidste.

Efterhånden som musklerne afslappes og åndedrættet bliver friere og dybere, kan glemte følelser og erindringer komme op og blive bevidste igen. Rosenterapeuten bliver ”jordemoder” for klientens indre processer, men klienten er altid den, der ved bedst.

Når en følelse får lov til at komme til udtryk, kan blokeringen slippes, og kroppen bliver mere fri til at bevæge sig og være levende. Dette frigør energi og leder til afspænding og selvindsigt.

TILSKUD

Der ydes ikke tilskud til denne behandlingsform.

HISTORIE

Rosenmetoden har sit navn efter en tysk-amerikanske fysioterapeut, der studerede massage, afspændings- og åndedrætsteknikker. Hun praktiserede disse teknikker i en gruppe sammen med blandt andet psykoanalytikere.

Gennem sit arbejde studerede hun sammenhængen mellem krop, åndedræt og følelsesliv, og fandt frem til at dybe følelser kan forløses gennem kroppen, og at kroppen kan afspændes ved at møde disse følelser.

UDDANNELSE

Uddannelsen kan tages over hele verden og består af en lang række kurser, egenbehandlinger og behandling af en række mennesker og varer typisk 4 år. Der kræves ingen bestemt baggrund for at blive Rosenterapeut eller Rosenbevægelsesinstruktør, og du bliver fulgt gennem hele uddannelsesforløbet.

BRANCEORGANISATION

DAKOBE optager medlemmer der har en Rosenterapeutisk uddannelse med eksamensbevis.