NLP

NLP-terapeut eller NLP-coach er ikke beskyttede titler i Danmark.

ARBEJDSOMRÅDE

NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Programmering.

Neuro – fordi vi opfatter verden via sanserne og nervesystemet. Lingvistisk – fordi vi tænker og udtrykker os via sproget med ord, kropssprog mm. Programmering – tillærte mønstre, og fordi vi bearbejder og strukturerer vores indtryk og påvirkninger.

Denne programmering sker via af vores sanser, idet vi kun oplever omverden via synssansen, høresansen og følesansen, og enhver oplevelse i sindet er repræsenteret ved sin helt egen sammensætning af indre billeder, lyde og/eller kropsfornemmelser.

Det er programmeringen, der bestemmer, hvordan vi føler og forholder os til mennesker, situationer og ting, og om vi oplever noget positivt eller negativt. Den bestemmer, hvordan vi forholder os til fortiden, oplever nutiden og forventer af fremtiden. Oplever en person, at der i specifikke situationer er en uhensigtsmæssig programmering, kan den ændres. Det kan betyde en afgørende positiv ændring i vores reaktion og oplevelse både over for mennesker, situationer eller erindringer.

I dag er terapiformen også kendt og anvendt i erhvervslivet, særlig indenfor salg og HR, og er desuden et væsentligt element i coaching.

ARBEJDSMETODE

NLP er en forkortelse af Neuro Lingvistisk Programmering.

Neuro – fordi vi opfatter verden via sanserne og nervesystemet. Lingvistisk – fordi vi tænker og udtrykker os via sproget med ord, kropssprog mm. Programmering – tillærte mønstre, og fordi vi bearbejder og strukturerer vores indtryk og påvirkninger.

Denne programmering sker via af vores sanser, idet vi kun oplever omverden via synssansen, høresansen og følesansen, og enhver oplevelse i sindet er repræsenteret ved sin helt egen sammensætning af indre billeder, lyde og/eller kropsfornemmelser.

Det er programmeringen, der bestemmer, hvordan vi føler og forholder os til mennesker, situationer og ting, og om vi oplever noget positivt eller negativt. Den bestemmer, hvordan vi forholder os til fortiden, oplever nutiden og forventer af fremtiden. Oplever en person, at der i specifikke situationer er en uhensigtsmæssig programmering, kan den ændres. Det kan betyde en afgørende positiv ændring i vores reaktion og oplevelse både over for mennesker, situationer eller erindringer.

I dag er terapiformen også kendt og anvendt i erhvervslivet, særlig indenfor salg og HR, og er desuden et væsentligt element i coaching.

TILSKUD

Sygeforsikringen ”Danmark” yder ikke tilskud.

HISTORIE

Richard Bandler og John Grinder startede i 1972 i Californien en søgen efter effektive kommunikations- og terapiteknikker.

De studerede forskellige terapiformer bl.a. gestaltterapi samt forskellige dygtige terapeuter. Ud fra det de lærte af diverse terapeuter, skabte Bandler og Grinder modeller og strategier for kommunikation og adfærd.

Bandler og Grinder opdagede, at når de anvendte de strategier, som de havde afdækket, kunne de opnå de samme resultater, og de kunne lære strategierne videre til andre. De havde dermed skabt grundlaget for det, de kaldte Neuro Lingvistisk Programmering, nemlig modellering af kompetence og dygtighed.

Terapiformen er siden 70’erne blevet videreudviklet, så der i dag findes en hel ”værktøjskasse” med effektive metoder og teknikker, som anvendes inden for mange områder, bl.a. terapi, erhvervsliv og undervisning m.m.

UDDANNELSE

En NLP-uddannelse består af flere niveauer, hvor en NLP Practitioner uddannelse er grundniveau, som desuden er adgangsgivende til en NLP Master Practitioner uddannelse. Herefter kan den udbygges med en NLP-træner og NLP Master Træner uddannelse. NLP Foreningen Danmark godkender uddannelsessteder i Danmark, og er dermed garant for indholdet af uddannelsen.

Uddannelsesforløbet varierer i forhold til udbydere, som også kan have forskellige retninger, f.eks. NLP-Business, NLP-Coach eller den Terapeutiske. De fleste uddannelser er modulopbyggede. Nogle udbydere kræver fysisk fremmøde i forbindelse med uddannelsen, mens andre udbyder den som online kurser.

BRANCEORGANISATION

DAKOBE optager medlemmer der har en NLP uddannelse med eksamensbevis.