RAB & RAB-ANSØGNING

Ansøg om RAB Medlemsskab

RAB er en forkortelse for titlen Registreret Alternativ Behandler

RAB er en titel, som er forbeholdt den enkelte behandler. Efter endt uddannelse skal behandleren være medlem af en registreringsberettiget forening for at kunne opnå titlen. Både foreningen og behandleren skal opfylde bestemte krav.

Læs mere her
RAB LOVENS & RAB BEKENDTGØRELSENS KRAV

Skoler og uddannelsessteder er ikke RAB-godkendte, men udbyder kurser, som kan bruges af den enkelte behandler til at blive registreret eller til ajourføring, som er et af kravene for behandlerne.

E-LEARNING

I oktober 2014 udsendte Sundhedsstyrelsen en bekendtgørelse vedrørende E-learning. I denne bekendtgørelse bliver kravene til E-learning gennemgået.

Det er vigtigt, at skoler, foreninger og kommende behandlere, der ønsker en RAB-registrering, har indgående kendskab til de eksakte krav, der stilles fra Sundhedsstyrelsens side om E-learning.

RAB-ANSØGNING

Behandleren skal være optaget som A1 medlem og kan samtidig søge om A1 medlemskab i DAKOBE, inden der tages stilling til, om vedkommende kan blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

For at opnå et A1 medlemskab skal din uddannelse indeholde:

 • 250 undervisningstimer/lektioner i dit hovedfag (primære behandlingsform)
 • 10 undervisningstimer/lektioner i klinikdrift heri indeholdt basal sundhedslovgivning
 • 50 undervisningstimer/lektioner i psykologi
 • 50 undervisningstimer/lektioner intro til andre behandlingsformer
 • 4 undervisningstimer/lektioner i førstehjælp (med lunge-/hjerteredning/hjertestarter)
  (gyldigt førstehjælpskursus er ikke et krav i RAB-bekendtgørelsen, men hos DAKOBE har vi valgt at stille dette krav, idet vi mener det er vigtigt at kunne hjælpe vores klienter/og øvrige borgere, hvis disse skulle have behov for det)


Såfremt du ønsker at ansøge om at blive RAB i et af de fag, som Sundhedsstyrelsen har godkendt DAKOBE til at RAB-registrere i, skal du dokumentere, at du har 300 timer i alt i fagene fysiologi, anatomi og sygdomslære.

R A B står for Registreret Alternativ Behandler. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med loven på området og udsteder RAB-godkendelser til brancheforeninger inden for alternativ behandling – herunder til Danmarks Komplementære Behandlere / DAKOBE.

Det er helt frivilligt, om du ønsker at være RAB-godkendt. Formålet med registreringsordningen er at give brugere af komplementær behandling en bedre mulighed for at kunne identificere komplementære behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får eneret til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler.

Kravene er fastsat af DAKOBE / den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

ANSØGNING OM RAB-REGISTRERING

Jeg bekræfter hermed, at jeg opfylder RAB-ordningens uddannelseskrav.

Med denne ansøgning bekræfter jeg desuden, at jeg fortsat vil overholde DAKOBEs vedtægter, herunder DAKOBEs etiske regler, som er en integreret del af DAKOBEs vedtægter.

Jeg er indforstået med, at RAB-beviset er personligt, og at jeg straks skal tilbagelevere det til DAKOBE, hvis jeg ophører med at være aktivt medlem af DAKOBE (jf. DAKOBEs vedtægter).

Jeg er indforstået med, at der af DAKOBEs optagelsesudvalg kan kræves dokumentation for, at jeg opfylder de i lovgivningen og den tilhørende bekendtgørelses nævnte uddannelseskrav, og at jeg vil opfylde de 48 undervisningstimer/lektioner (á 45 min.) efteruddannelseskrav inden for 3-årig periode fra året efter min RAB-registrering.

RAB ANSØGNINGSBLANKET

  Du skal være indmeldt i DAKOBE før du kan ansøge om RAB registrering.

  Denne ansøgning gælder for følgende terapiformer:

  Akupunktur (660 timer)
  Body-SDS (660 timer)
  Hypnose (660 timer)
  Kinesiologi (660 timer)
  Kranio Sakral Terapi (660 timer)
  Manuvision (660 timer)
  Massage (660 timer)
  Psykoterapi (660 timer)
  Zoneterapi (660 timer)

  Bekræfter hermed på tro og love at ovenstående givne oplysninger er korrekte.

  Ved afsendelse af denne formular, giver du samtykke til at DAKOBE må behandle og opbevare dine oplysninger i henhold til vores persondatapolitik. Formularen bliver sendt SSL krypteret.

  Sitet er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.