I DAKOBE samarbejder vi med skoler og uddannelsessteder

DAKOBE godkender uddannelsesforløb samt kursusforløb indenfor en afgrænset periode. Kvalitetssikring og forhåndsgodkendelse af kurser og uddannelser forestås af DAKOBEs skoleudvalg i samarbejde med optagelsesudvalget.
Vi godkender både kurser til brug for efteruddannelsestimer i relation til et RAB-hovedfag og hele uddannelser, som lever op til kravene for RAB-registrering.

Hvorfor en godkendelse-procedure?
På det lange sigt ønsker vi at løfte fagligheden, højne RAB-registreringens anerkendelse i den brede befolknings, samt styrke kvaliteten af alternative behandlinger generelt til glæde for vores medlemmer, samt klienter og patienter.

Sikkerhed for RAB-godkendelse efter endt uddannelse
Her på siden finder du de uddannelser og efteruddannelseskurser, som DAKOBE indtil videre har forhåndsgodkendt til RAB-registrering eller har godkendt som efteruddannelse til RAB.
På den måde sikrer vi, at medlemmer og studerende ved, at skolen lever op til vores krav til medlemsoptag, RAB-registrering og efteruddannelse af en høj faglig kvalitet.

Hvad ser vi på?
Vi gennemgår undervisningsindhold for så vidt angår den faglige kvalitet, kvantitet samt undervisers baggrund og uddannelse. Efter udløb af godkendelsesperioden kan godkendelse forlænges. Bemærk, at godkendelsen er tidsbegrænset til et år eller to. Herefter gen-gennemgår vi undervisningsindholdet samt underviserene tilknyttet til uddannelsen/kurset forud for forlængelse.

Link til godkendte uddannelser
Med et DAKOBE godkendelses-logo kan skolerne frit reklamere med DAKOBEs forhåndsgodkendelse på både hjemmeside og andet pressemateriale.
Forhåndsgodkendte uddannelser og kurser findes på listerne herunder. Er kurset eller uddannelsen ikke på listen her, så er de IKKE forhåndsgodkendt af DAKOBE.
Forhåndsgodkendelse gælder alene til den uddannelse eller det kursus, som godkendelses-logoet refererer til og for den periode, der står angivet på godkendelses-logoet.
Såfremt der på skoler eller uddannelsessteder reklameres med sætninger som; ‘godkendt af DAKOBE’, eller ‘RAB-timer godkendt af…’ og dette sker uden nedenstående logo og link, da bedes man se bort fra dette.

Større sikkerhed og tryghed
Ordningen er til for at giver større sikkerhed og tryghed for vores eksisterende og kommende medlemmer, samt en bedre kvalitet og faglighed fremadrettet for vores klienter, kunder og patienter.

Hvordan med de ikke godkendte kurser og uddannelser?
Skoler/uddannelser og kursusudbydere med øvrige kurser/uddannelser, som endnu ikke er forhåndsgodkendt af DAKOBE – er hverken på forhånd afvist eller på forhånd godkendt. De kursusbeviser, et medlem eller kommende medlem søger optagelse med, vil blive vurderet af optagelsesudvalget, når man retter henvendelse til DAKOBE om muligheden for optagelse eller RAB-registrering med de pågældende timer/kurser.


Sådan ser et skole-certifikat ud

Find listen over alle skoler og kurser under fanen: Godkendte Uddannelser/Kurser