Skoler og Uddannelser

I DAKOBE samarbejder vi med skoler og uddannelsessteder.

Samarbejdet består i, at DAKOBE tilbyder skoler og kursusudbydere at forhåndsgodkende uddannelser og efteruddannelseskurser for en afgrænset periode.

Forhåndsgodkendelse
At DAKOBE har forhåndsgodkendt en uddannelse- eller kursus betyder, at DAKOBE og den pågældende skole har indgået et fagligt samarbejde for at sikre faglighed og kvalitet. Det betyder dermed også at en forhåndsgodkendelse af uddannelse/kursus til enten RAB-registrering eller RAB-efteruddannelsestimer er en sikring af at uddannelsen giver RAB-optag/RAB-timer hos DAKOBE.

Godkendelsesproceduren
Undervisningsindhold gennemgås for så vidt angår den faglige kvalitet, kvantitet samt undervisers baggrund og uddannelse.

Hvorfor tidsafgrænset forhåndsgodkendelse?
I DAKOBE ønsker vi at medvirke ti, et løft af fagligheden og kvaliteten indenfor alternativ behandling, vi ønsker at højne RAB-registreringens anerkendelse, generelt til glæde for vores medlemmer, samt deres klienter og patienter.

Godkendelsens afgrænsning
Forhåndsgodkendelsen gælder i en afgrænset periode, hvorefter godkendelse revurderes inden den kan forlænges såfremt den lever op til det påkrævet faglige niveau.

Godkendelseslogo fra DAKOBE
Den eller de kurser/uddannelser, der findes her på siden, er således, af DAKOBEs optagelses- og skoleudvalg, blevet gennemgået og godkendt for indhold til timeantal, fagligt niveau og underviserens kvalifikationer. Når de godkendte modtager de et godkendelseslogo fra DAKOBE specifikt til den godkendte uddannelse og/eller kursus.

RAB-registrering og efteruddannelsestimer
Et godkendelseslogo fra DAKOBE garanterer derfor, at pågældende uddannelse eller kursus er forhåndsgodkendt og berettiger til optagelse i DAKOBE,
RAB-certificering, samt efteruddannelseskurser til opretholdelse af RAB.

Det er IKKE et krav, at DAKOBEs medlemmer vælger de forhåndsgodkendte kurser og uddannelser. Det er alene en service og et tilbud samt en mulighed for at gøre godkendelsesprocessen  i sekretariatet lettere og kortere.

Kurser og uddannelser kan være både gode og relevante også selvom de endnu ikke er forhånds-godkendt af DAKOBEs Skoleudvalg.
Medlemmer anbefales i så fald at indsende en forhånds-forespørgsel på et ønsket kursus eller en uddannelse.

Nedenfor finder du alle uddannelser og kurser med tilhørende logo og relevante link.

Uddannelser – min. 250 undervisningstimer/lektioner

Uddannelse – 100 – 249 undervisningstimer/lektioner

Efteruddannelseskursus – Fysisk fremmøde

Efteruddannelseskursus – Online

Grundkurser i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære (AFS)

LIsten over godkendte uddannelser og kurser