I DAKOBE samarbejder vi med skoler og uddannelsessteder

DAKOBE godkender uddannelsesforløb samt kursusforløb indenfor en afgrænset periode. Kvalitetssikring og forhåndsgodkendelse af  kurser og uddannelser forestås af DAKOBEs skoleudvalg i samarbejde med optagelsesudvalget.
Vi godkender både kurser til brug for efteruddannelsestimer i relation til et RAB-hovedfag og hele uddannelser, som lever op til kravene for RAB-registrering.

Hvorfor en godkendelse-procedure?
På det lange sigt ønsker vi at løfte fagligheden, højne RAB-registreringens anerkendelse i den brede befolknings, samt styrke kvaliteten af alternative behandlinger generelt til glæde for vores klienter og patienter.

Sikkerhed for RAB-godkendelse efter endt uddannelse
Her på siden finder du de uddannelser, som DAKOBE indtil videre har forhåndsgodkendt til RAB-registrering eller har godkendt som efteruddannelse til RAB.
På den måde sikrer vi, at medlemmer og studerende ved, at skolen lever op til vores krav til medlemsoptag, RAB-registrering og efteruddannelse af en høj kvalitet.

Hvad ser vi på?
Vi gennemgår undervisningsindhold for den faglige kvalitet, kvantitet samt undervisers baggrund og uddannelse. Efter udløb af godkendelsesperioden kan godkendelse forlænges. Bemærk, at godkendelsen er tidsbegrænset til et år eller to. Herefter gen-gennemgår vi undervisningsindholdet forud for forlængelse.

Link til godkendte uddannelser
Med et DAKOBE godkendelses-logo kan skolerne frit reklamere med vores forhåndsgodkendelse på både hjemmeside og andet materiale.
Godkendte uddannelser og kurser findes på listerne herunder. Er de ikke på listen her, så er de IKKE forhåndsgodkendt af DAKOBE.
Forhåndsgodkendelse gælder alene til den uddannelse eller det kursus, som godkendelses-logoet refererer til.

Større sikkerhed og tryghed
Ordningen er til for at giver større sikkerhed og tryghed for vores eksisterende og kommende medlemmer, samt en bedre kvalitet og faglighed fremadrettet.

Skolers øvrige kurser er ikke hverken på forhånd afvist eller godkendt, men vil bliver vurderet af optagelsesudvalget, når et medlem eller kommende elev-medlem retter henvendelse til DAKOBE om optagelse eller RAB-registrering.

Link til godkendte kurser:

Link til godkendte uddannelser:

Touch for Health (TFH) kinesiologi-uddannelse v./ Anne Hiitola-Pedersen www.annehiitola.dk