Skoler og Uddannelser

I DAKOBE har vi valgt at forhåndsgodkende en række kurser, uddannelser og efteruddannelsesforløb til RAB & optag i DAKOBE.

DAKOBE tilbyder at forhåndsgodkende uddannelser og efteruddannelseskurser for en afgrænset periode (typisk for to år) dette for at sikre, at vores medlemmer bedre kan orientere sig om, hvad der er ‘op og ned’ i markedet for kurser, uddannelser og efteruddannelser.
En
forhåndsgodkendelse har til formål at servicere vores medlemmer, styrke fagligheden, højne kvaliteten af RAB, samt at lette arbejdet i vores sekretariat.

Forhåndsgodkendelse
betyder at DAKOBE har forhåndsgodkendt en uddannelse- eller kursus betyder, at DAKOBE har gennemgået den pågældende skole eller det pågældende kursus for at sikre faglighed og kvalitet. Det betyder dermed også, at en forhåndsgodkendelse af en uddannelse/kursus kvalificerer til RAB-optagelse/RAB-efteruddannelsestimer hos DAKOBE.

Godkendelsesproceduren
Undervisningsindholdet gennemgås for så vidt angår den faglige kvalitet, kvantitet samt undervisers baggrund og uddannelse.

Hvorfor forhåndsgodkendelse?
I DAKOBE ønsker vi at medvirke til et løft af fagligheden og kvaliteten indenfor alternativ behandling. Vi ønsker at højne RAB-registreringens anerkendelse, generelt og til glæde for vores medlemmer, samt deres klienter og patienter.

Godkendelsens afgrænsning
Forhåndsgodkendelsen gælder for en afgrænset periode på to år (pt. 2023-2024), hvorefter godkendelse revurderes inden den kan forlænges såfremt den lever op til det påkrævet faglige niveau.

Godkendelseslogo fra DAKOBE
Den eller de uddannelser/kurser, der findes her på siden er således af DAKOBEs optagelses- og skoleudvalg blevet gennemgået og godkendt for indhold, timeantal, fagligt niveau og underviserens kvalifikationer. Når godkendelsen er gået igennem, modtager kursusudbyder et godkendelseslogo fra DAKOBE specifikt til den godkendte uddannelse og/eller kursus. Logoet har påtrykt hvilken periode godkendelsen er gældende for. Godkendelsen er alene gyldig med det korrekte årstal påført.

Intet krav om at benytte forhåndsgodkendte kurser.
Det er IKKE et krav, at DAKOBEs medlemmer vælger de forhåndsgodkendte kurser og uddannelser. Forhåndsgodkendelserne er alene et tilbud og en service for vores medlemmer til at se, hvad DAKOBE allerede har forhånds-behandlet og godkendt, samt en måde at lette arbejdet i vores sekretariat.
Kurser og uddannelser kan være både gode og relevante også selvom de endnu ikke er forhånds-godkendt af DAKOBEs Skoleudvalg.
Ingen kurser og uddannelser er på forhånd afvist. Vores medlemmer anbefales at indsende en forhånds-forespørgsel på et hvilket som helst ønsket kursus eller en uddannelse, de måtte ønske.

EKSEMPEL – på godkendelses-logo.

Listen over godkendte uddannelser og kurser

Uddannelser/kurser er inddelt på følgende måde:

Uddannelser på min. 250 undervisningstimer/lektioner – til A1 medlemskab.

Kortere uddannelser  på 100–249 undervisningstimer/lektioner – til A2 medlemskab.

Efteruddannelseskurser,  Fysisk fremmøde –  til RAB-vedligehold.

Efteruddannelseskursus, Online/Webinar – til RAB-vedligehold.

Grundkurser i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære (AFS) – til RAB-registrering.