Loading...
Seneste nyheder

Bliv medlem

INDMELDELSESBLANKET


FIRMA / KLINIK DETALJERHvilke terapiformer vil du optages med (maksimum 5 terapiformer):
Ansøgeren har pligt til at fremsende dokumentation på uddannelse/r, hvoraf timeantal i hvert af de af DAKOBE påkrævede fag skal fremgå (jf. Optagelseskrav A her)

Dokumentationen skal være tydelige læsbare fotokopier i A4 format, disse dokumenter kan fremsendes ved upload herunder.

Der kan også indsendes en mail til sekretariat@dakobe.dk med dokumentationerne, HUSK at afkryds feltet med yderligere mail følger herunder. Kan alle dokumenterne ikke tilføjes i en enkel mail, skriv tydeligt i 1. mail at yderligere mails følger.

Ansøgningen bliver først behandlet, når Dakobe har modtaget disse dokumentationer.

Hvis der mangler dokumentationer, meddeles dette og vi gemmer indmeldelsesblanketten og de dokumentationer som er indsendt i 1 måned fra den dato, hvor vi har modtaget indmeldelsesblanketten.
UPLOAD AF DOKUMENTATIONER: (max fil str. 25MB) modtager kun følgende fil formater: pdf, png, jpeg, jpg, txt, doc og docx

YDERLIGERE MAIL MED DOKUMENTATION FØLGER?
JA SENDER SEPERAT MAIL MED YDERLIGERE DOKUMENTATIONER


UPLOAD BILLEDE TIL BEHANDLER LISTE: (max fil str. 25MB)
Billeder uploadet skal være 250 x 400 px eller derover, modtager kun følgende fil formater i png, jpeg og jpg.TILMELD BETALINGSSERVICE

Aktivt medlemskab

For at blive optaget i DAKOBE som aktivt medlem kræves at ansøgeren er fyldt 18 år og er seriøst arbejdende komplementær behandler samt opfylde optagelseskravene.

Behandleren skal være optaget som aktivt medlem hos DAKOBE for at kunne søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mail adresse automatisk, og vi tilsender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

Som aktivt medlem er du bl.a. omfattet af erhvervsansvarforsikring, netbanksforsikring, retshjælpsforsikring samt Koda/Gramex afgift.

Passivt medlemskab

Som passivt medlem optages alle, der ikke arbejder med komplementær behandling mod betaling.

Som passive medlemmer kan desuden opgages skoler, virksomheder m.v. og medlemmer som over en periode holder orlov.

Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mail adresse automatisk og vi tilsender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

Som passivt medlem er man ikke omfattet af DAKOBE's erhvervsforsikringer og ej heller Koda/Gramex afgift.

Elev medlemskab

Elev medlemskab

Alle, der er under uddannelse til komplementær behandler på et af de 8 DAKOBE godkendte uddannelsesformer, kan som elev optages i foreningen under særlige vilkår.

For at kunne blive optaget i DAKOBE som elev/studerende, skal der forelægge en bekræftelse fra skolen med oplysning om forventet dato for færdiggørelse af uddannelsen.

I DAKOBE er medlemmer, der er under uddannelse/elever dækket ind med Koda/Gramex afgift og dækket af erhvervsansvarsforsikringen under praktik, såvel i klinik som på skole.

Du må som elev tage et symbolsk beløb for behandlinger under din uddannelse.

Umiddelbart efter færdiggørelsen af uddannelsen, skal den tidligere elev fremsende kopi af eksamensbevis til DAKOBE og kan dermed søge optagelse som aktivt medlem af DAKOBE.
Overgang til passivt medlemskab er også muligt, indtil den færdiguddannede starter med at udføre komplementær behandling mod betaling.

Ved optagelse i DAKOBE registreres din e-mail adresse automatisk, og vi tilsender dig herefter vores nyhedsbrev, som du til hver en tid kan afmelde.

BEHANDLINGSFORMER