PSYKOTERAPI

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel i Danmark.

Reg. Psykoterapeut er en beskyttet titel i Danmark under FaDP, Foreningen af Danske Psykoterapeuter. Denne forening er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at Registrere Psykoterapeuter under titlen Reg Psykoterapeuter, som opfylder lovens uddannelseskrav.

ARBEJDSOMRÅDE

Psykoterapi er samtaleterapi, med tilbagevendende samtaler og kan foregå som parterapi, gruppeterapi eller som individuel terapi. Et terapiforløb kan variere fra få samtaler til et længevarende forløb. Det afhænger af den enkelte klient. Samtalerne har fokus på at identificere de adfærds- og tankemønstre, der ligger bag symptomerne, og som dermed er med til at vedligeholde problemet.

Det handler om at give klienten indsigt i egne mønstre, forstå deres egen psykiske udfordring, for derefter at give dem diverse værktøjer, således at de bliver i stand til at håndtere deres problem. Det sker ved bl.a. ved aflæring af gamle mønstre og indlæring af nye færdigheder.

Der er mange forskellige retninger indenfor psykoterapien. De overordnede retninger er bl.a. den psykoanalytiske, kognitive, adfærdsterapeutiske, humanistiske, eksistentialistiske og narrative.

ARBEJDSMETODE

Psykoterapi er samtaleterapi, med tilbagevendende samtaler og kan foregå som parterapi, gruppeterapi eller som individuel terapi. Et terapiforløb kan variere fra få samtaler til et længevarende forløb. Det afhænger af den enkelte klient. Samtalerne har fokus på at identificere de adfærds- og tankemønstre, der ligger bag symptomerne, og som dermed er med til at vedligeholde problemet.

Det handler om at give klienten indsigt i egne mønstre, forstå deres egen psykiske udfordring, for derefter at give dem diverse værktøjer, således at de bliver i stand til at håndtere deres problem. Det sker ved bl.a. ved aflæring af gamle mønstre og indlæring af nye færdigheder.

Der er mange forskellige retninger indenfor psykoterapien. De overordnede retninger er bl.a. den psykoanalytiske, kognitive, adfærdsterapeutiske, humanistiske, eksistentialistiske og narrative.

TILSKUD

Sygeforsikringen ”danmark” yder ikke tilskud. Nogle sundhedsforsikringer yder tilskud.

HISTORIE

Den moderne psykoterapi har rødder til Anton Mesmer, østrigsk læge. Omkring 1770 bragte han hypnosen ud af ”mørket” og ind i lægevidenskaben. Freud studerede selv hypnose, og senere, i begyndelsen af 1900 tallet, udviklede han psykoanalysen, hvoraf en række terapiretninger er udviklet. Her kan bl.a. nævnes adfærdsterapien, kropsterapien, systemisk familieterapi, den humanistiske terapi og den kognitive terapiform.

UDDANNELSE

Uddannelsesforløb varierer i forhold til udbydere. De fleste uddannelser er modulopbyggede med et uddannelsesforløb over 2-4 år. Nogle udbydere kræver fysisk fremmøde i forbindelse med uddannelsen, mens andre udbyder den som online kurser. Hvert uddannelsessted udbyder uddannelser indenfor en eller flere retninger.

Der er ikke krav til indhold, timer, supervision eller egenterapi. En veluddannet terapeut har en uddannelse, der indeholder psykologi, terapeutisk samtaleteknik, har haft træningsklienter under uddannelsen og har modtaget supervision og egenterapi under uddannelsesforløbet. Det kan anbefales at undersøge terapeutens uddannelsesmæssige baggrund.

BRANCEORGANISATION

DAKOBE optager medlemmer der har en Psykoterapeut uddannelse med eksamensbevis. Derudover er DAKOBE godkendt til at RAB-godkende Psykoterapeuter.