ERNÆRINGSTERAPI

Ernæringsterapi er anvendelse af kost og kostomlægninger til balancering af kroppens funktionsforstyrrelser, som giver sig udslag i nedsat energi og velvære. Ved hjælp af denne terapi bliver kroppen i stand til at opretholde sit naturlige immunforsvar og nedbryde sygdom.

Der anvendes orthomolekylær medicin, hvor man forsyner kroppen med næringsstoffer i form af vitaminer, mineraler, fedtsyre, kulhydrater og proteiner. Ernæringsterapeuten vejleder om andre livsstilstilpasninger i det omfang, det skønnes centralt for forbedring af den enkeltes velbefindende.

Ernæringsterapi har gennem de seneste 100 år haft interesse for kostens betydning for helbredet. Maden skal nedbrydes og optages, for at vi kan udnytte næringsstofferne. Derfor er det vigtigt at være opmærksomhed på, om kroppen fungerer optimalt.

Ernæringsterapi er videnskabsbaseret kostvejledning, der er tilpasset den enkelte, og som netop fokuserer på kroppens funktioner. Uddannelsen til ernæringsterapeut er læren om, hvordan kost- og livsstilsændringer kan bruges offensivt i funktionsregulering og derved ved behandling af sygdomme.

ARBEJDSOMRÅDE

Afbalancering af kroppen inddrager nøgleområder som modulering af inflammatorisk status, bedring af insulinrespons og insulinfølsomhed, regulering af fordøjelsen og tarmens mikrobiota, støtte til immunforsvaret og til enzymatisk afgiftning af lever.

ARBEJDSMETODE

Der rådgives individuelt med tilskud af vitaminer og mineraler samt motivation til hensigtsmæssige livsstilsændringer i form af motion, frisk luft, åndedrætsøvelser, søvn og fokus på stressreduktion. Ernæringsterapi bygger bl.a. på de principper, der på engelsk hedder Functional Medicine.

Ved første konsultation skrives en detaljeret journal over klientens helbredshistorie og symptomer. Ud fra klientens hidtidige kost planlægges, hvilke individuelle kostændringer, der skal arbejdes videre med. Såfremt kosttilskud skønnes at fremme processen, gives forslag hertil. Herefter arbejdes der på ændringer ud fra, hvordan kroppen tager imod behandlingerne.

TILSKUD

Sygeforsikring ”Danmark” yder ikke tilskud til ernæringsterapi.

HISTORIE

Blandt pionererne i det forrige århundrede finder vi præsterne Kneipp og Graham, som begge var optaget af grove og naturlige spiselige ingredienser. Interessen for råkost og tarmregulering fik et opsving med den schweiziske læge Bircher-Benner omkring århundredeskiftet.

Befolkningen blev anbefalet at spise uforarbejdet og naturlig mad som svar på stigningen i de såkaldte livsstilssygdomme.

UDDANNELSE

Uddannelsen til Ernæringsterapeut er et intensivt kursusforløb over 2 – 3 år, hvor der arbejdes dybere i de ernæringsfaglige, videnskabelige, filosofiske og spirituelle områder af livet, som er nødvendige for at kunne forholde sig til (alvorlige) kroniske tilstande, udviklingsforstyrrelser samt potentielle dødelige sygdomme.

For at kunne arbejde terapeutisk forsvarligt med disse områder, må man berøre menneskets kerne og forskellige eksistentialistiske problematikker. Som ernæringsterapeut gennemgås et terapeutisk forløb, for at få en dybere forståelse for det menneskelige sind, og hvordan det påvirkes både indefra og udefra.

Indefra: Ernæring, følelser og tanker, arv og indre kommunikation.

Udefra: Motion og sociale forhold, herunder aktivitet/samspil med andre.

BRANCEORGANISATION

DAKOBE optager medlemmer der har en Ernæringsterapeuter med eksamensbevis.