CLAIRVOYANCE

Clairvoyance betyder klarsyn, klarhørelse og klarfølelse og er en evne til at se andre tilværelsesplaner end det fysiske.

Clairvoyancerådgivning betyder en form for samtale, hvor en clairvoyant forsøger kontakt til afdøde, for at få løsnet op for tvivlsspørgsmål, problemer eller konflikter i livet.

Dette uanset om det handler om selvudvikling, personlige potentialer, spiritualitet, helbred, arbejdssituation, parforhold, børn, bolig eller andet.

ARBEJDSOMRÅDE

Clairvoyance er en højere synsevne hvormed man f.eks. er i stand til at se både frem og tilbage i tiden, hvilket er årsagen til at en clairvoyant kan rådgive omkring fortidige, nutidige og fremtidige begivenheder.

ARBEJDSMETODE

Metode skal forstås som de værktøjer/redskaber en clairvoyant anvender til at få kontakt til den åndelige verden, modtage de budskaber, der er, samt til at fortolke og levere dem til klienten. Åndelige metoder kan f.eks. være åndelig kontakt, håndlæsning, trance og auralæsning. Verdslige metoder kan f.eks. være fortolkning, vejledning og bøn.

Clairvoyanten kontakter dine personlige åndelige hjælpere. Hjælpere bestemmer, hvor meget klienten skal have oplyst og derfor er en clairvoyance styret af de oplysninger, som behandleren får. Rådene er typisk relateret til den livsfase, som klienten befinder sig i nu og er nænsomt udvalgt af dine vejledere, for at hjælpe dig til at få en ny klarhed i hverdagen.

TILSKUD

Der ydes ikke tilskud.

HISTORIE

Tilbage i antikkens Grækenland og i det tidlige Egypten brugte konger og faraoer medier til at rådgive sig om mangt og meget. Op igennem tiderne har vi set shamaner, naturfolk, hekse, kloge koner og troldmænd i kulturer som f.eks. Inkaer og Mayafolket i Peru, Inuitter i Grønland og hos de Australske Aboriginals.

I nyere tid har de europæiske kongehuse såvel som både bønder og herremænd brugt åndelig vejledning. I dag bruges clairvoyance i alle kulturer og samfundslag.

UDDANNELSE

Uddannelsen forløber sig over timer der skal give eleven: Fælles basisviden og bred forståelse samt fundament for videre uddannelse samt eventuelt en hovedopgave, der skal afklare og afdække talent og udvikle professionelle evner. Det efterfølges af en eksamen.

BRANCEORGANISATION

DAKOBE optager medlemmer der har en clairvoyanceuddannelse med eksamensbevis.