HYPNOSE & HYPNOTERAPI

Hypnoterapeut er ikke en beskyttet titel i Danmark. I visse lande er uddannelsen til Hypnoterapeut en universitetsuddannelse, og der kan ligeledes forekomme krav om en sundhedsfaglig baggrund for at udøve hypnoterapi.

I Danmark er der ikke krav til uddannelsesforløb eller til indhold i uddannelsen. Det betyder, at enhver kan slå sig ned som Hypnoterapeut. Derfor er det meget vigtigt at undersøge Hypnoterapeutens uddannelsesmæssige baggrund. Hypnoterapeut RAB er en beskyttet titel i Danmark, som garanterer, at hypnoterapeuten som minimum lever op til de uddannelseskrav, som er specificeret i RAB lov og bekendtgørelse.

ARBEJDSOMRÅDE

Hos en veluddannet Hypnoterapeut indledes en terapeutisk session altid med en samtale, hvor klientens problem og ønsket tilstand afdækkes. Herefter følger selve trancen, hvor der arbejdes teknisk og med suggestioner ud fra samtalen.

Under trancen skaber terapeuten adgang til klientens ubevidste sind, hvor alle ressourcer og løsninger findes, og terapien tager altid udgangspunkt i klienten. En Hypnoterapeut bør ikke arbejde med klienter, der har en psykiatrisk diagnose, med mindre de har kompetencegivende færdigheder dertil.

Arbejder terapeuten med fysiske udfordringer, skal terapeuten sikre, at klienten har konsulteret egen læge eller anden sundhedsfaglig ekspertise. En session varer mellem 1½ – 2 timer.

ARBEJDSMETODE

Hos en veluddannet Hypnoterapeut indledes en terapeutisk session altid med en samtale, hvor klientens problem og ønsket tilstand afdækkes. Herefter følger selve trancen, hvor der arbejdes teknisk og med suggestioner ud fra samtalen.

Under trancen skaber terapeuten adgang til klientens ubevidste sind, hvor alle ressourcer og løsninger findes, og terapien tager altid udgangspunkt i klienten. En Hypnoterapeut bør ikke arbejde med klienter, der har en psykiatrisk diagnose, med mindre de har kompetencegivende færdigheder dertil.

Arbejder terapeuten med fysiske udfordringer, skal terapeuten sikre, at klienten har konsulteret egen læge eller anden sundhedsfaglig ekspertise. En session varer mellem 1½ – 2 timer.

TILSKUD

Fra sygesikringen Danmark…. Nej

Fra sundhedsforsikring….Nej

HISTORIE

Hypnose er blevet praktiseret i tusinder af år. Der er beretninger i ældgamle Sanskrittekster om brug af healingtrancer og healingtempler i Indien. Gamle ægyptiske papyrusruller fortæller om brug af søvntempler og brug af tranceinduktioner til healing. Også op gennem 1800-tallet var der en del læger, der beskæftigede sig med hypnose.

En engelsk læge i Indien, Esdaille, beskrev i en bog, hvordan han havde foretaget mere end 500 operationer, hvor han bedøvede med hypnose. Freud studerede lige før 1900 på den ene af to franske hypnoseskoler.

I sine første år som læge anvendte han hypnose, men gik bort fra det, da han i stedet udviklede sin analytiske metode. Imidlertid skiftede det i 1950’erne, hvor American Medical Society anerkendte hypnose som metode.

Dette skyldtes Milton H. Erickson (læge, psykiater og Hypnoterapeut 1901-1980). Hypnosen er den ældste og mest beskrevne psykologiske metode.

UDDANNELSE

Uddannelsesforløb varierer fra 8 dages accelereret kurser op til et års uddannelse for en basisuddannelse. Der er ikke krav til indhold, timer, supervision eller egenterapi. En veluddannet terapeut har en uddannelse, der indeholder psykologi, teknisk og terapeutisk hypnose, terapeutisk samtaleteknik, har haft træningsklienter under uddannelsen, og har modtaget supervision og egenterapi under uddannelsesforløbet.

Det kan anbefales at undersøge terapeutens uddannelsesmæssige baggrund.

BRANCEORGANISATION

DAKOBE optager medlemmer der har en Hypnose uddannelse med eksamensbevis. Derudover er DAKOBE godkendt til at RAB-godkende Hypnoterapeuter.