Som følge af bestyrelsens evaluering af DAKOBES behandler til behandler workshops, der har været afholdt gennem efteråret 2022, har bestyrelsen besluttet at fortsætte med at udbyde forskellige tilbud, der på hver sin vis giver vores medlemmer mulighed for faglig sparring, netværksdannelse og udvikling af behandlerrollen.

De forskellige aktiviteter ligger under kategorien behandler til behandler, fordi det er her, en af DAKOBES styrker især kommer til udtryk ved at; vi som medlemmer kan bidrage til hinandens faglighed med indsigt i andre områder af komplementær behandling.

Vi har valgt, at vi i det kommende år udbyder et antal medlems kurser og aktiviteter delt ind i tre kategorier.

Behandlingsudveksling
Mål: at give og modtage behandling, faglig sparring, øge kendskab til andre behandlingsformer, udvikle fagligt netværk på tværs af behandlingsområder.

Tid og sted:
udbydes 2-4 gange årligt afhængigt af interesse. DAKOBE vil arbejde på lokation både i Jylland og DAKOBES kursuslokaler på Sjælland.
Yderlig information følger i selvstændigt nyheds-feed.


Introduktion til supervision
Mål: at tydeliggøre hvad supervision er, fremme opmærksomhed på supervision som redskab til at arbejde med, og udvikle behandler rolle og identitet. Fremme egen refleksion som behandler og opnå basis redskaber til at kunne arbejde med kollegial supervision.

Tid og sted:
5. august, 9. september, 7. oktober 2023 kl. 9.30 – 15.30
DAKOBE, Betonvej 10, Roskilde Office Space, 4000 Roskilde

 

Erfa workshop, Kollegial supervision
Mål: at understøtte samt fremme fagligt netværk og udvikling af behandlerrolle.
Udbydes til de medlemmer der har gennemgået forløbet introduktion til supervision 2-4 gange årligt, planlagt til 2024.

Tid og sted: information følger i efteråret 2023.