MEDLEMSFORDELE

Som medlem af DAKOBE kan du bl.a. nyde godt af følgende medlemsfordele.

  • Erhvervsansvarsforsikring som dækker evt. skader du forvolder på en klient eller skader som din klient pådrager sig i din klinik*.
  • Netbanksforsikring som dækker evt. hackerangreb på din erhvervskonto.
  • Retshjælpsforsikring som dækker advokathjælp i evt. retssager.
  • Betaling af Koda / Gramex afgift, så du kan afspille musik i din klinik og behandlingslokale.
  • Medlemsblad med temaopdelte blade som udkommer 4 x om året
  • Mulighed for tilkøb af flere erhvervsforsikringer, såsom forsikring til ledmanipulation**.
  • Mulighed for indgåelse af pensionsordning.

* Som elev er du dækket af erhvervsansvarsforsikringen ved behandlinger, som du giver som del af din uddannelse (eksempelvis elev-øvebehandlinger) og under supervision af en færdiguddannet lærer i faget. Top Danmark beskriver det i policen på følgende måde: Elever er meddækket på forsikring, når de arbejder sammen med en uddannet eller arbejder med det de har lært. De må ikke arbejde udenfor deres område og heller ikke med pensum som de endnu ikke er undervist i.

** Ledmanipulationsforsikringen koster 2.150,00 årligt.

Bliv medlem af DAKOBE

For at blive optaget som medlem kræves det, at du er arbejdende komplementær behandler, og opfylder optagelseskravene.

ANSØG HER

Ansøg om RAB Registrering

Du skal have ansøgt om aktivt medlemsskab i DAKOBE, før du kan ansøge om RAB-registrering.

ANSØG HER