Julen nærmer sig med raske fjed, og måske der falder lidt ro rundt omkring i det lille land. De nye restriktioner som gælder fra i morgen den 9.december og frem til 3. januar 2021 påvirker de 38 kommuner med høje smittetal, men påvirker jo også vores felt.

I dag har jeg henvendt mig til STPS, Corona Hotline, Undervisningsministeriet og Ministeriernes Taskforce, ingen kunne give mig retningslinjer som er tydelige. Vores uddannelser er private, og ofte i private lokaler, ingen hjælpepakke til hvis man lukker ned.

Alle må arbejde efter forsigtighed princippet, som vi tidligere har beskrevet i vores ”Covid-19 Updates” så pas på derude og pas på hinanden. SundhedsRådet kommer med en Update så snart vi kender restriktionerne som gælder på vores område.
Men på trods af Covid-19, og ”mink-gate” arbejder SundhedsRådet benhårdt på at påvirke det politiske landskab i Danmark.

SundhedsRådet og RABforums samarbejde i forhold til RAB og politikkerne.

SundhedsRådet har brugt en del tid sammen med RABforum, på at få fællesfodslag i forhold til vores målsætning med RAB-ordningen. Således at vi nu fremstår som en enhed, der repræsenterer alle alternative/komplementære behandlere og uddannelsesinstitutioner i forhold til politikkere og myndigheder.

Det har været et godt og frugtbart arbejde. SundhedsRådets forhold til RABforum er nu så harmonisk, at vi taler med en stemme når vi har haft møde med politikere på Christiansborg. Det er stærkt at kunne sige, at vi repræsenterer alle foreninger som er RAB-godkendt af STPS, – og vores ønske er at styrke RAB-ordningen til glæde for behandlere og borgere som gør brug af alternativ behandling.

Udover det, er det et stort ønske fra RABforum og SundhedsRådets side at få skabt et videns- og forskningscenter indenfor alternativ-/komplementærbehandling. Vi har et ønske om at det skal placeres på Syddansk Universitet ved det fakultet – hvor man i forvejen forsker indenfor Åndsvidenskaben, og har en professor Niels Christian Hvidt indenfor Eksistentiel og Åndelig omsorg (Spiritual Care).

Her forskes helhedsorienteret, og med en indsats for mennesker med fokus på deres behov for håb, mening, og livsindhold. Det er den dagorden vi har med til møderne på Christiansborg.

RABforum og SundhedsRådet har planlagt en fælles temadag 20 marts 2021, hvor bestyrelserne vil arbejde videre med vores fælles målsætning.

I forhold til SundhedsRådets politiske lobbyarbejde, så har vi har positivt tilsagn fra Dansk Folkeparti Liselott Blixt – som er en stor hjælp for os, hun kan stille de spørgsmål til ministeren som vi ønsker – proceduren er således Sundhedsministeren skal svare inden 14 dage når et folketingsmedlem stiller et spørgsmål, så det er fantastisk for os.

Udover DF og Liselott Blixt, så er samarbejdet med Torsten Geil fra Alternativet meget frugtbart, samt samarbejdet med Enhedslistens Peder Hvelplund.

Peder Hvelplund vil hjælpe med at få en pressemeddelelse på altinget.dk som SundhedsRådet og RABforum har skrevet i fællesskab, udover det ønsker Peder Hvelplund at hjælpe med at blødgøre Lægeforeningen og Stinus Lindgren – begge har han et godt samarbejde med. Han oplever at løsningen/muligheden er en styrkelse af RAB-ordningen, samt en eventuel tilsynsordning – som kendt fra det etablerede system.

Peder Hvelplund var enig med os i at et Videns- og Forskningscenter indenfor alternativ behandling bør ligge på Syddansk Universitet – hvor man i forvejen forsker indenfor Åndsvidenskaben, Eksistentiel og Åndelig omsorg (Spiritual Care). Peder Hvelplund står også til rådighed i forhold til spørgsmål til Sundhedsministeren.

Ny Borgerlige, Konservative ønsker ikke at ændre noget i RAB-ordningen – de synes det fungerer som det skal. Vi har planlagte møder med Sundhedspolitiske Ordførere fra Venstre (Martin Geertsen) Socialistisk Folkeparti (Kirsten Normann Andersen) og vi vil meget gerne tale med Socialdemokratiet – det har været svært at få hul igennem der.

Midt i dette arbejde kan man så læse at Sundhedsminister Magnus Heunicke bliver citeret i Berlingske Tidende ”Magnus Heunicke vil stramme op over for alternativ behandling fordi der gennem den seneste tid har været flere sager i medierne, som viser, hvordan alternative behandlere potientielt bringer patienterne sikkerhed i fare.”

Det fik Liselott Blixt til, at stille Magnus Heunicke det samme spørgsmål som hun stillede ham i september 2019, om hvor mange klager der har været på RAB registrede behandlere de sidste 10 år. Sidste år måtte Magnus Heunicke svare at der ingen klager havde været de sidste 10 år, – SundhedsRådet er endnu ikke bekendt med hvad Sundhedsministeren har svaret denne gang.

Det er selvfølgelig frustrerende når vi syntes, at vi var nået godt stykke – at der kommer sådan et udsagn fra Sundhedsministeren.

Vi arbejder fortrøstningsfuldt videre, – har I input og ønsker som vi skal bringe frem i lyset – så skriv gerne til SundhedsRådet.

Styrelsen for Patientsikkerhed:
Samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed er usynligt – ikke eksisterende. Siden Folketingsvalget har vi haft et møde i STPS, SundhedsRådet har derfor kontaktet STPS for at høre om vi ikke kan mødes til online møder. Vi betaler mange penge for dette samarbejde, – når man læser kommissoriet for SRAB så lever STPS ikke op til denne målsætning.

Survey:

SundhedsRådet sendte en kort survey ud, og medlemmerne svarede følgende:

Vi modtog 156 svar, og cirka 70% af respondenter lever udelukkende af behandlinger eller ydelser, og har altså ikke indtægter andre steder fra. 17% svarede, at forretningen var hårdt ramt, dvs. at de mister 65-90% af deres omsætning.

Det var især medlemmer af foreningen af fysiologiske massører, og Dakobe der svarede, at de har, mistet- eller forventer at miste 65-90% af indtægt. En del af disse lever af bl.a. massage for virksomheder.

“Jeg har kun virksomhedsordninger og da ca. 75% er hjemsendt er der næsten ingen virksomheder, der vil have at jeg kommer”.

 “Nogle virksomheder har færre på job, hvorfor der er sket en halvering af indtjeningen”.

Også en del medlemmer af foreningerne DET og NLP Psykoterapeuter har svaret, at de forventer at miste 65-90% af deres omsætning.

“Kunderne er meget tilbageholdende med at booke tid”

 “Min forretning er aldrig kommet i gang efter den første nedlukning”.

Sundhedsrådet har forsøgt at komme i kontakt med Erhvervsminister Simon Kollerup, men det er desværre endnu ikke lykkedes at få hul igennem.
SundhedsRådet forsøger fortsat i samarbejde med RABforum at få kontakt og svar fra Erhvervsministeriet.

Hilsen Nana Hellsten/Formand for SundhedsRådet