—–

Deltagere

Sundhedsrådet
Nana: Formand for Sundhedsrådet og formand for Healerringen. Har været med i Sundhedsrådet et par år.
Jesper: ejer og daglig leder af Nordic College for Natural Medicine – herunder Heilpraktikeruddannelse og kostakademiet. Tidligere næstformand i SR og har siddet i bestyrelsen lidt længere end Nana.
Stine: Næstformand for Sundhedsrådet og bestyrelsesmedlem for Heilpraktikerforeningen. Er oprindeligt journalist og laver bl.a. kommunikation og presse for SR.
Manuela: Formand for Dakobe og bestyrelsesmedlem i SundhedsRådet.
Lone med på telefonen, bestyrelsesmedlem af Dakobe og Sundhedsrådet.

RABforum
Anette: formand for RABforum siden februar. RABforum repræsenterer 11 brancheforeninger. Er også formand for FDZ.
Lotte: Sekretariatchef for FDZ og medlem af bestyrelsen i RABforum.
Benny: er kasserer for RABforum.
Lene: Medlem af foreningen Traditionel kinesisk zoneterapi. har været en del af Sundhedshedsrådet og været tilknyttet RABforum siden det startede.

Dagsorden

  1. Hvordan kan vi få skabt et mere konstruktivt indtryk af alternativ- og komplementær behandling i medier og blandt politikere – som en modvægt til de kritiske historier, der har domineret mediebilledet og den politiske debat op til coronakrisen? Kan vi lave et bredt samarbejde omkring PR og kommunikation inden for vores branche med et fælles formål og kan vi få det finansieret vha sponsorater og crowdfunding?
  2. Fælles RAB-logo, for alle RAB-registrerede, – noget vi skal arbejde videre med?
  3. SRAB – Fælles brev til STPS/SRAB, med ønske om kontakt snarest (Vi har ikke haft kontakt haft med STPS/SRAB i mere end et år, på trods af gentagne henvendelser.

Stine blev valgt som referent og Manuela som ordstyrer.

Konklusioner: Udvalg og kommende møder


Bekendtgørelse + SRAB
Anette er tovholder for gruppe der arbejder med at styrke bekendtgørelsen og samarbejdet med SRAB. Nana, Manuela og Lene er også med i gruppen.


Styrkelse af RAB
Lotte byder ind som tovholder. Der er andre inden for RABforum der kunne gå med i dette arbejde. Sundhedsrådet har repræsentanter i Uddannelsesudvalget der kunne være relevante, de skal have budet.
SR vender tilbage til Lotte med to deltagere senest den 6. april 2021.

PR Udvalg
Stine er tovholder på PR udvalg og vi stiller op med en deltager mere fra Sundhedsrådets PR udvalg.
RABforum melder tilbage med to repræsentanter senest den 6. april 2021

Fremadrettet holder vi som udgangspunkt fælles møde hver 2. måned. Der der noget der skal sendes ud får bestyrelserne materialet tilsendt med kort frist.