Vil du bidrage til et forskningsprojekt om brug af alternativ behandling blandt mennesker med kroniske smerter?

Hvilke alternative behandlingsformer bruger mennesker med kroniske smerter, og hvad får de ud af det? Og hvilke erfaringer har alternative behandlere med at behandle mennesker med kroniske smerter?

Ovenstående er nogle af de spørgsmål som forskere ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet ønsker at undersøge i et forskningsprojekt. Denne viden kan være med til at skabe bedre behandlingsvilkår for mennesker med kroniske smerter.

Forskerne i projektet ønsker at lave interviews med komplementære og alternative behandlere, der har erfaring med at behandle mennesker med kroniske smerter

Vi er i forskergruppen interesserede i at tale med behandlere på Sjælland, der som udgangspunkt arbejder med komplementær/alternativ behandling mindst 20 timer om ugen. Interviewene vil vare cirka 1,5 time, gerne på det relevante behandlingssted. Interviewene vil omhandle, hvilke problemer klienterne kommer med, hvordan behandlingen foregår, og hvordan du som behandler arbejder med smertelindring. Mennesker med kroniske smerter defineres som personer der har haft smerter i mere end 3-6 måneder.

Hvis der er mulighed for det, er vi interesserede i at komme ud og observere dagligdagen på behandlingsstedet (ikke nødvendigvis under behandlinger). Om muligt vil vi også gerne interviewe klienter med kroniske smerter, der benytter det pågældende behandlingssted.

Undersøgelsen udføres i samarbejde med DAKOBE og det Tværfaglige Smertecenter på Rigshospitalet. Undersøgelsen håndteres i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning (GDPR) og den Danske Databeskyttelseslov.

Synes du at dette lyder interessant og har du lyst til at høre mere, så kontakt formand for DAKOBE, Manuela Lærke
(ml@dakobe.dk, Tlf. 70207045).

Læs også mere om undersøgelsen her