I Fase 3, hvor der har været fokus på tilretning i medlemssystem og på hjemmeside-medlemsintra, er vi nu endelig i hus.

  • Der er tilrettet således, at hverdagen for vores sekretariat bliver nemmere, hvilket er til gavn for alle os medlemmer, idet ekspeditionstiden bliver kortere.
  • I har sikker langt mærke til, at designet er ændret, flere menupunktet er tilføjet og det er nu muligt at oplæse efteruddannelses dokumenter via medlems-intra direkte til sekretariatet.
  • Den eksterne behandlerliste er blevet opgraderet med landkort og ‘knappenåle’ og således, at klienterne også kan søge indenfor en ønsket radius.

Vi har et ret fint system, som kan langt mere end det oprindeligt var programmeret til, – og mere er på vej.

Senest har vi arbejdet på funktionen liste-udtærk, så Sekretariatet nemt kan indsende informationer til Styrelsen for Patientsikkerhed med oplysninger om efteruddannelses timer/lektioner, samt type af kursus.
Årets meldingen fra STPS torsdag i denne uge var, at DAKOBEs RAB-registrerede efteruddannelser er godkendt uden anmærkninger.
Jubiiii.
Så derfor endnu en opfordring til at indsende jeres beviser i pdf.fil- format, så kører det hele meget nemmere og alle er glade🤗.
Således er vi i mål med første del af ønsker fra medlemmer, sekretariatet og bestyrelsen.
Det har taget noget tid, men håber på en hurtigere Fase 4🍀

I Fase 4, er vi nu er I gang med at indhente tilbud samt rangliste og udspecificere opgaverne.
Mere om det senere.