Der blev i folketingssalen fredag 16.04.21 stillet ændringsforslag til loven om autorisation af nye grupper af DF og Liselott Blixt.
Derudover er der blevet talt om, hvordan der er skævvridning i forhold til åbning under corona, og at dette kun kan afhjælpes ved hjælp af autorisation! Det er altså en meget dejlig nyhed.

Liselott fremhævede i sin tale, at hun ikke forstår, hvorfor eks. tatovører skulle holde lukket under corona, når de var underlagt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Samtidig fremhæver hun, at det er problematisk, at der er flere, der har skulle holde lukket under corona, fordi de ikke er autoriserede (her nævnte hun fx massører).
Det ledte hende videre til pointen om, at hun mener at alle bør være autoriserede, når de udfører sundhedsydelser.

Derfor stiller DF nu ændringsforslag til lovforslaget: De foreslår, at der skal laves autorisation af akupunktører, massører, psykomotoriske terapeuter, fodplejere, psykoterapeuter og social- og sundhedshjælpere. Så vi sikrer, at der bliver igangsat et arbejde med at autorisere hele denne række af behandlere.

Nu her efter 1. behandlingen bliver lovforslaget så sendt til behandling i Sundhedsudvalget, hvor sundhedsordførerne – inkl. Liselott – skal drøfte det.
Herefter kommer udvalget med en betænkning, som skal tages med i 2. behandlingen af lovforslaget, inden det kommer i tredje behandling.

Lovforslaget er et resultat af Liselott Blixts store interesse for og mange møder med en række af vores forskellige brancheorganisationer. Men æren for lige præcis denne udmelding er båret primært af arbejdet lavet af Praktiserende Akupunktører, der arbejder for en autorisation for deres medlemmer.

Tak til PA.
Obs: Hvis du gerne vil se selve talen fra Folketinget, så klik på linket her – og spol frem til 5 timer og 11 minutter.