Referat fra mødet i Styrelsen for patientsikkerhed d. 28.04.2023 (SRAB)

By |19/07 - 2023|

Mødereferat: Der arbejdes på en revision af kommissoriet for SRAB. Udkast forventes fremlagt på mødet til efteråret. Paraplyorganisationerne lover at indsende fremtidige relevante inputs til temaer og oplæg inden for RAB til de fremtidige møder. Oplæg vedr. Ph.d. studie fra Sygehus Lillebælt med titlen "Dialog om KAB i et kræftbehandlingsforløb". Læs både referat og oplæg