SundhedsRådet og RAB forum har i samarbejde med bl.a. DAKOBE rettet henvendelse til erhvervsministeren og sundhedsministeren for at belyse de ulige retningslinjer/krav, der er inden for behandlererhvervene.

SundhedsRådet og RAB forum har nu modtaget følgende brev fra erhvervsminister Simon Kollerup, som hermed gengives i dets fulde længde til DAKOBEs medlemmer:

Henvendelse vedr. behandlererhverv

Kære Sundhedsrådet og RAB forum.

Tak for jeres henvendelse af 14. januar 2021 vedrørende nedlukningen af forskellige behandlererhverv.

Vi befinder os lige nu i en alvorlig situation, hvor risikoniveauet i det nationale varslingssystem fortsat er ’5’. Det indebærer, at vi har udbredt samfundssmitte, at sundhedsvæsenet er presset, og at der er risiko for at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

Jeg er dog meget opmærksom på, at COVID-19 epidemien, og de tiltag der er taget for at begrænse smittespredning, har store konsekvenser for de danske virksomheder, og at der kan være eventuelle skadelige virkninger for konkurrencen. Behandlererhvervene er bestemt ingen undtagelse.

Derfor er det afgørende for regeringen, at der er hjælp at hente for de virksomheder, der er særligt hårdt ramt.

De generelle kompensationsordninger er åbne. Det er således ikke et krav, at virksomhederne er tvangslukket for at kunne søge ordningerne. Nærmere information om de enkelte kompensationsordninger kan findes her.

Undtagelsen fra kravet om at holde lukket for bl.a. klinikker med sundhedspersonale ansat er foretaget for at sikre, at vi på den ene side reducerer aktiviteten i samfundet mest muligt, mens vi på den anden side sørger for, at vores sundhedsvæsen opretholder den nødvendige drift for at sikre folkesundheden.

Regeringen og sundhedsmyndighederne følger situationen tæt. I skal have tak for jeres input, som vil indgå i det videre arbejde.

Med venlig hilsen
Simon Kollerup

Læs originalbrevet fra Simon Kollerup til SundhedsRådet og RAB-forum her