Godkendte Uddannelser/kurser

Her finder du de uddannelser og kurser, som har fået DAKOBEs forhåndsgodkendelse for perioden fra 2021-2022.

Forhåndsgodkendelse
DAKOBE arbejder aktivt for sikre faglighed og kvalitet. Derfor har DAKOBEs skoleudvslg forud for forhåndsgodkendelsen gennemgået, indhold, timer, eksamen, underviser-uddannelse og undervisers erfaring. En forhåndsgodkendelse betyder derfor, at en uddannelse- eller kursus kan bruges til  enten RAB-registrering eller RAB-efteruddannelsestimer.

Godkendelsens afgrænsning
Forhåndsgodkendelsen gælder i en afgrænset periode på to år, (pt. 2021-2022), hvorefter godkendelse revurderes inden den kan forlænges, – dette såfremt den fortsat lever op til det påkrævet faglige niveau. På selve godkendelses-logoet finder du perioden, det pågældende kursus er godkendt til. Efter udløb af perioden, skal godkendelsen fornys for at være gældende.

Godkendelses-logo fra DAKOBE
På udbyders hjemmeside skal du som medlem eller kommende medlem i DAKOBE derfor se efter godkendelses-Logo og godkendelses-periode. Skolen skal med sit logo linke tilbage til DAKOBE’s hjemmeside, så du let og hurtigt kan se om godkendelsen stadig er aktiv hos DAKOBE. Godkendelses-logoet skal indeholde:
kursets navn,
kursets underviser/skoleleder,
kursets timeantal,
hvilke RAB-fag/behandler kurset er godkendt til,
samt perioden for forhåndsgodkendelsen, (pt. 2021-2022).

RAB-registrering og efteruddannelsestimer
Et godkendelseslogo fra DAKOBE garanterer derfor, at pågældende uddannelse eller kursus er forhåndsgodkendt og berettiger til optagelse i DAKOBE, RAB-registrering, samt efteruddannelseskurser til opretholdelse af RAB.

Intet krav om at benytte forhåndsgodkendte kurser.
Kurser og uddannelser kan være både gode og relevante, også selvom de endnu ikke er forhånds-godkendt af DAKOBEs Skoleudvalg- og optagelsesudvalg.
Ingen kurser og uddannelser er på forhånd afvist.
Vores medlemmer anbefales at indsende en forhånds-forespørgsel på et hvilket som helst kursus eller uddannelse, de måtte ønske at bruge til RAB-timer eller optagelse som medlem i DAKOBE. Skole- og optagelsesudvalget kigger på alle kurser og uddannelser uden undtagelser.
Det er derfor IKKE et krav, at DAKOBEs medlemmer vælger de forhåndsgodkendte kurser og uddannelser.

Forhåndsgodkendelserne er et tilbud og en service for vores medlemmer til at se, hvad DAKOBE allerede har forhånds-behandlet og godkendt, samt en måde at lette arbejdet i vores sekretariat.

Nedenfor finder du alle forhåndsgodkendte uddannelser og kurser med relevante link.

Uddannelser til Aktivt A1-medlemskab

Uddannelser til Aktivt A2-medlemskab

Efteruddannelseskursus – Fysisk fremmøde

Efteruddannelseskursus – Online

Grundkurser i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære (AFS)