Erhvervsstyrelsens seneste retningslinjer for de selvstændige og freelancere som skal indberette dokumentation til slutafregning af kompensation.
I disse dage udsender Erhvervsstyrelsen via Digital Post besked til de virksomheder, selvstændige og freelancere, der som de første skal indberette
dokumentation til slutafregning af kompensation, som de har fået udbetalt af staten i forbindelse med Covid-19-restriktionerne.

Sundhedsrådet er blevet kontaktet, fordi styrelsen – parallelt med den direkte kontakt til de berørte virksomheder – også har iværksat en informationsindsats til
erhvervsorganisationer om slutafregning. Informationsindsatsen varetages af Rostra Kommunikation A/S på vegne af Erhvervsstyrelsen.
I den følgende tid vil der blive sendt nyhedsmails med information om aktuelle emner og informationsmaterialer, der handler om slutafregningen.

Vedhæftet er følgende materialer:

• Faktaark om slutafregning af kompensation
• En artikel om den aktuelle slutafregning• Illustration af virksomhedernes proces i en slutafregningMaterialerne er til fri anvendelseCOVID19 UPDATE 8. APRIL 2021Rostra Kommunikation A/S varetager udsendelsen og administrationen af disse nyhedsmails for Erhvervsstyrelsen. Alle henvendelser omkring nyhedsmailen og de udsendte materialer bedes rettet til: Rostra Kommunikation A/S, email kontakt@rostrapr.com.

Fakta om slutafregning

Kompensationsordningerne er et sikkerhedsnet, der i løbet af meget kort tidblev spændt ud under virksomheder, selvstændige og freelancere i den helt
ekstraordinære situation med Covid-19-restriktioner. Slutafregningen sikrer, at virksomhederne modtager den kompensation, de er berettiget til, ud fra
de politisk besluttede kriterier.
Med dokumentationen fra virksomhederne foretager Erhvervsstyrelsen en slutafregning, der afgør, om virksomhederne eventuelt skal tilbagebetale
penge eller have udbetalt yderligere kompensation.

Læs mere på Virksomhedsguiden: virksomhedsguiden.dk/corona.
Den aktuelle slutafregning
Senest 31. maj 2021 skal virksomheder indberette dokumentation for
udbetalt kompensation fra følgende ordninger i de angivne perioder:
Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020
Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31.
august 2020
Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29.
august 2020.

For yderligere information om slutafregningen henvises til Virksomhedsguiden.dk/corona eller Erhvervsstyrelsens hotline på
telefon: 72 20 00 34.
https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-afdanmark.pdf
https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/nationale-tiltag
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Hold dig til stadighed opdateret:
https://coronasmitte.dk

Du kan kontakte din forening, og du er altid er velkommen til at kontakte
SundhedsRådet på skrivtil@sundhedsraadet.dk
Nana Hellsten
Formand for SundhedsRådet