Roskilde d. 3. marts 2023

AKTIVT LINK: DAKOBE-Nyhedspost_3.3-2023

Nyt om ændringerne i bogføringsloven herunder krav til digital bogføring:
I DAKOBE vil vi gerne hjælpe foreningens medlemmer med at forberede sig på de nye krav, der kommer i bogføringsloven. Ændringerne har vi tidligere gennemgået på DAKOBEs webinar; ”Ny bogføringslov – ændringer”, herunder både krav til virksomheder om beskrivelse af procedure og processer samt krav til den digital bogføring.
I forbindelse med regeringsskiftet har man dog valgt at udskyde nogle af fristerne for ikrafttræden af ændringerne i bogføringsloven.
Krav om procesbeskrivelse:
Kravet til beskrivelse af procedure og processer i virksomheden er ikke udskudt. Det gælder for virksomheder, som har en nettoomsætning på over 300.000 på hinanden efterfølgende to år, at de skal have lavet disse procesbeskrivelser og opbevare dem med regnskabsmaterialet. Skabeloner kan findes både hos Erhvervsstyrelsen samt hos de mange regnskabssystem udbydere (Dinero, Billy, e-conomics osv.)
Tidsplanen:
Vi har tidligere været præsenteret for en tidsplan, hvor standard regnskabssystemer skulle offentliggøres i juli 2023, regnskabspligtige virksomheder skulle i gang 1. januar 2024 og enkeltmandsvirksomheder 1. januar 2026. Disse deadlines er nu udskudt i første omgang i et halvt år.

Den nye forventelige tidsplan for ikrafttrædelse ser derfor således ud:
• 1. januar 2024 Liste over godkendte digitale standard regnskabssystemer offentliggøres.
• 1. juli 2024 Regnskabspligtige virksomheder skal bogføre digitalt
(virksomhedsklasse B, C, D, A, ApS, A/S)
• Ubestemt dato i 2026 Enkeltmandsvirksomheder, PMV
DAKOBE kommer selvfølgelig med en opfølgning, når der er nyt omkring krav og frister.

Mvh.
Konstitueret kasserer
Lone Frydenlund /Bestyrelsen.