KLINIKDRIFT

Med klinikdrift menes der, at du skal have taget et 10 timers kursus i klinikdrift/klinikvejledning. Kurset skal tages ved fysisk fremmøde. Det må ikke være taget som webseminar/e-learning kursus.

På kurset lærer du om at drive klinik, hvad du skal være opmærksom på og hvilke lovgivninger der skal overholdes. Et eksempel på kursusindhold kan se ud som følgende:

  • Lovgrundlag: Autorisationslovgivning, lægelovens kvaksalveribestemmelser, lov om reklamering for sundhedsydelser
  • Regler for god klinisk praksis
  • Oprettelse og indretning af klinik
  • Virksomhedslære: Regnskab, moms, aflønning, lovpligtige og frivillige forsikringer. Valg af virksomhedskoncept, markedsanalyse, PR og reklamering; herunder tilbudsgivning og brochuretekst
  • Kliniksamarbejde, herunder samarbejdsaftale
  • Kontakt med klienter samt journalskrivning, herunder registerlovgivning af relevans for behandlingen

Kurser i klinikdrift udbydes flere steder i landet.

Dokumentation for deltagelse i kursus om klinikdrift skal fremsendes til sekretariatet på mail sekretariat@dakobe.dk.