Overblik over myndighedernes seneste retningslinjer for at hindre spredningen af coronavirus.

Stigende smittetal nødvendiggør nye restriktioner

”Vi har de seneste dage set et stigende antal smittede. Derfor har regeringen besluttet, at der på en række områder skal indføres nye restriktioner gældende fra 26. oktober 2020 til og med 2. januar 2021.

Statsminister Mette Frederiksen har på pressemødet fredag aften varslet en række restriktioner, der skal bidrage til at holde smitten under kontrol.

Det betyder bl.a., at der fra 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind, når der skal handles i detailhandlen, og et krav om delvis brug af mundbind på uddannelsesinstitutioner.”

Sommeren er gået godt, og alle behandlere og skoler har tilpasset sig de gældende retningslinjer, – så kommer maske/visir påbuddet. Nu kommer vinteren, og stigning i smittede kræver nye handlinger.

Som alternativbehandler vil du skulle ændre nogle arbejdsgange, for at leve op til Sundhedsstyrelsens krav. En af de allervigtigste retningslinjer er fortsat, at man skal holde en meget høj hygiejne.

SundhedsRådet anbefaler dig som har klinik og behandler klienter, at du som behandler bør have maske/mundbind og visir på under behandlingen. Klienten skal have maske på fra ankomst til klinikken, og til klienten forlader klinikken, Det gælder stadig med 4 m2 pr person, så ikke for mange ventende klienter i venterummet.

SundhedsRådets anbefaler stadig, at der arbejdes efter forsigtighedsprincippet i forhold til smitte.

Forberedelse af klinik og modtagelse af klienter:

 • Allerede ved booking af tid til konsultation/behandling, bør behandleren spørge ind til symptomer som feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed – således at du som behandler allerede her, er varsom og opmærksom på hvilken fysisk status din klient har. Oplys klienten om, at melde afbud ved nævnte symptomer.
 • Hygiejnen må stadig have ekstra fokus, i det COVID-19 er en dråbeinfektion. Alle flader og kontaktpunkter i venteværelse sprittes eller tørres af med sæbevand flere gange dagligt, – borde, stole, dørhåndtag, gelænder. Hvis du har læsestof og drikkevarer fx vandkande og glas bør dette fjernes fra venteværelset. Behandlerrum her sprittes inventar som er i kontakt med klient før og efter behandling. Håndsprit tilgængeligt til behandler og klient. Tænk på at spritte telefoner, tastaturer, tablets og betalingsterminaler mindst 2 gange dagligt, – find din rutine så det ikke bliver glemt.
 • Alt linned og håndklæder som er i kontakt med klienten, skal byttes mellem hver klient og vaskes på mindst 80 gr.
 • Det anbefales, at alle klienter ved ankomst til klinikken opfordres til enten håndvask eller håndsprit, – sørg endvidere for at der er ca. 2 meter afstand mellem stole i venteværelse, og man opfordrer stadig til 4 m2, pr person i venteværelset.
 • Planlæg dine konsultationer, så der er luft imellem de bookede tider. Så du ikke har for flere ventende klienter i dit venteværelse
 • Procedurer som kræver tæt kontakt, begrænses så vidt muligt. Man kan eventuelt bede klienten om at vende hoved til siden, hvis man skal arbejde tæt på klienten. Bær maske/visir under behandlingen.

For skolerne gælder det at følge retningslinjerne for aftenskoler:

”Myndighederne har den 23. oktober indført en række tiltag, der også får betydning for aftenskolernes aktiviteter den kommende tid.

Bemærk at de nye forsamlingsforbud ikke ændrer på afstandskravene og hygiejnekravene. De specifikke krav om plads i lokalerne, afstand mellem deltagerne og særlige afstandskrav til bevægelsesundervisning og sang/korsang er stadig gældende.”

Forsamlingsforbud på 10 personer:

”Forsamlingsforbuddet er som udgangspunkt sat ned til 10 personer for aktiviteter for voksne over 21 år. Det får betydning for visse undervisningsaktiviteter i aftenskolerne, som fra den 26. oktober kan være nødt til at skære ned på deltagertallet på en række hold.”

”Læs mere om de nye tiltag og restriktioner her: Kulturlivet under Covid-19

Undtagelser for forsamlingsforbuddet på 10 personer

Foredrag og undervisning, der foregår med foredragslignende tilrettelæggelse, kan være undtaget af forsamlingsforbuddet, hvis deltagerne i langt overvejende grad sidder ned på faste pladser og underviseren ikke bevæger sig rundt i lokalet.

Forsamlingsforbuddet for siddende arrangementer i stil med foredrag kan have helt op til 500 deltagere/publikummer.”

SundhedsRådet opfordrer alle skoler til nøje at gennemgå tilrettelæggelsen af undervisningen for at undersøge og sikre at den kan overholde retningslinjerne, inden man gennemfører denne form.

Krav om mundbind:

Kravet om at bære maske/mundbind eller visir kommer fra den 29. oktober 2020 til også at gælde i detailhandelen og i uddannelses-, kultur- og fritidsinstitutioner frem til og med 2. januar 2021. Kravet gælder ikke, når du sidder ned.

For skolerne som har ”fysisk”undervisning gælder det:

 • Alle kursister skal bære mundbind når de kommer til undervisning, indtil de sætter sig ved deres plads.
 • Alle borde skal stå i samme retning, ansigt mod underviser.
 • Alt mad og drikke bør kursisten selv have med hjemmefra, alternativt lav personlige ”goodiebags” til kursisterne.
 • Der gælder stadig 4 m2 pr person.
 • Udluftning i pauser, og rengøring af borde og stole, gerne afspritning.
 • Ved øvebehandlinger gælder maske/mundbind påbud som på klinikkerne, gerne faste par.

Retningslinjer for maske/mundbind:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Brug-af-mundbind

Hold dig til stadighed opdateret:

https://coronasmitte.dk

Du kan kontakte din forening, og du er altid er velkommen til at kontakte SundhedsRådet på skrivtil@sundhedsraadet.dk

Mange kærlige tanker og pas på jer derude.

Nana Hellsten
Formand for SundhedsRådet