Efteruddannelsestimer – hvad gælder?

I DAKOBE arbejder vi for at styrke medlemmernes kompetencer og faglighed. Med RAB-registreringen har vi, som medlemmer, forpligtet os til at udvikle og ajourføre vores faglige kvalifikationer. Hvert tredje år starter en ny ‘RAB-periode‘ og inden for denne treårsperiode, får du et nyt RAB-bevis med posten hvert år den 15. marts. Den nuværende treårs periode udløber d. 31. december 2023. Inden periodens udløb, skal du indsende dine efteruddannelsesbeviser.

Dette gælder:

 • Din RAB-registrering opretholder du ved at indsende dokumentation for minimum 48 undervisningstimer/lektioners efteruddannelse inden for RAB-perioden, hvoraf minimum 24 er indenfor primære fag (hvis du er RAB-registreret i 2020 eller tidligere),
 • Du kan have et eller flere fag, som du er RAB-registreret med.
 • Hvad enten du har et eller flere RAB-registreringer, er det stadig i alt 48 undervisningstimer/lektioner, du skal indsende dokumentation for i efteruddannelsesperioden (2021-2023).
 • Det er op til dig, at holde dine forskellige RAB-fag opdaterede henover en/flere perioder.
 • Den nuværende RAB-registreringsperiode er 2021-2023.
 • Dine dokumenter for indeværende periode skal derfor været dateret i perioden 1.1.2021- 31.12.2023. Send venligst dem, du har liggende ind nu og resten inden årets udgang.
 • Du må gerne tage alle XX antal timer/lektioner i ét år, men du kan også vælge at tage alle efteruddannelsestimer/lektioner helt frit fordelt over hele treårsperioden. Du bestemmer selv.
 • Er du nyt medlem indenfor perioden, (2021-2023), skal du ikke dokumentere efteruddannelse i indmeldelsesåret. Se de eksakte regler for nye medlemmer nederst.
 • Du skal have mindst 24 af dine efteruddannelsestimer/lektioner i de primære fag.
 • Du godt have al din efteruddannelse indenfor det eller de primære fag.
 • Du kan have op til 24 efteruddannelsestimer/lektioner indenfor de sekundære fag.
 • Du må godt have flere, men alene 24 sekundære fag kan tælle RAB-timer.

Primære og sekundære fag:

Primære fag
De primære fag ligger i direkte linje til dit RAB-fag eller et af dine RAB-fag. Er du eksempelvis RAB-registreret massør og akupunktør, så kan et kursus i eksempelvis ‘nye massagegreb‘ og et kursus i eksempelvis ‘trigger-points-akupunktur‘ begge fungere som ‘primære’ fag.

Sekundære fag
De sekundære fag kan være efteruddannelse, der på anden vis understøtter din faglighed, giver indsigt i andre behandlingsformer eller kurser, der inspirerer og udvider din faglige horisont. ‘Sekundære’ fag vil typisk give nye vinkler til arbejde/teknikker du i forvejen benytter.

Sådan indsender du din efteruddannelsesdokumentation:
Log ind på ‘Din medlemsside’ på www.dakobe.dk
Se, hvad vi allerede har registreret og oplæs nu dine resterende efteruddannelsesbeviser.
Husk at vedhæfte dem i formatet .PDF inden du trykker ‘Send’.

Nyere medlemmer:
Er du RAB-registreret i 2021 skal du indsende 36 timer/lektioners efteruddannelse, hvoraf minimum 18 er indenfor det/de primære fag.
Er du RAB-registreret i 2022 skal du indsende 24 timer/lektioners efteruddannelse, hvoraf minimum 12 er indenfor det/de primære fag.
Er du RAB-registreret i 2023 skal du først indsende dokumentation for efteruddannelse fra 2024 og fremefter.