Vedr: Ligestillede retningslinjer for vores behandlererhverv.

SundhedsRådet og RAB•forum har i samarbejde rettet henvendelse til erhvervsministeren og sundhedsministeren for at belyse de ulige retningslinjer/krav
som vores medlemmer/behandlere må underlægge sig under Covid-19 krisen.

SundhedsRådet og RAB•forum støtter og bakker op om de til enhver tid gældende anbefalinger til begrænsning af smittespredningen af Covid-19. Det være sig afstandskrav og tvangsnedlukning af erhverv, som potentielt udgør en smittespredningsfare under Covid-19 pandemien. Vores to paraplyorganisationer har imidlertid store udfordringer med at forstå, og forklare rationalet bag dele af de restriktioner og retningslinjer, som er indført fra og med mandag den 21. december 2020 og frem til den 7. februar 2021.

Læs SundhedsRådets og RAB-forums fulde brev her: RABforum-SundhedRådet Erhvervsministeren