Det er dybt problematisk, at samarbejdet og møderne i Styrelsen for Patientsikkerhed er nærmest ikke eksisternde. Det har betydet, at al dialog, problemløsning udviklig, dokumentation og nytænkning har været sat i stå, nærmest siden valget i 2019.
Dertil kommer, at vi som branche ‘bløder’ under den måde nedlukningen har været skævvredet…
I DAKOBE støtter vi op om alle tiltag til at italesætte og imødegå denne problematik. Vi er i dialog på kryds og tværs. Vi har støtte op om DA’s skriv til pressen (vi har dog ikke betalt  de 5.000,- kr. til DA’s advokaten, som samarbejdet gik på at invitere til). Vi støtter op om og rapporterer solidarisk, om de tiltag, som PA har sat i søen.

Vi tror på samarbejde, så meget og så omfattende, som vi overhovedet kan finde opbakning til det.

Vi har oghså vores egne tiltag og på denne side af genåbningen bliver det i form af at arbejde på det vortende samarbejde mellem SundhesRådet og RABforum, som endelig begynder at tage form.

Derudover har vi nedsat vores egen ‘RAB task force’ bestående af Skoleudvag, Optagelsesudvalg og uddannelsesudvalg, i samarbejde med Kommunikationsudvalget i vores egen bestyrelse.

Vi har skrevet til Styrelsen og vi rykker nu intensivt for at få bragt møderne og samarbejdet tilbage på sporet.

DAKOBE’s bestyrelse

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsyn og Rådgivning Øst

Islands Brygge 67

2300 København S                                                                            Tirsdag den 27. april 2021

 

Att: Bente Møller, Sektionsleder, Overlæge.

 

Vedr: SRAB samarbejde, – STPS og foreninger.

SundhedsRådet og RABforum ønsker ved denne henvendelse, at gøre opmærksom på at vi savner samarbejdet i SRAB. De sidste år har vores møder og samarbejde været meget sporadiske, først på grund af Folketingsvalget juni 2019, siden på grund af Covid-19 pandemien.

Det har været en sårbar tid for alle, – både i STPS, men i særdeleshed også for de selvstændige behandlere og skoler indenfor det alternative/komplementære område. Det er vores ønske, at vi snarest muligt får reetableret dette samarbejde – med dato og dagsorden for et fremtidigt møde, gerne maj/juni 2021, – og gerne via videokonferencer/zoommøder, hvis det forsat ikke er muligt at mødes fysisk. Vores foreninger ønsker at sætte fokus på dette samarbejde, som vi synes er meget vigtigt for alle parter, for som der står i SRAB´s Kommisorium:

”SRAB skal være forum for tillidsfuld meningsudveksling mellem alternative behandlere og Styrelsen for Patientsikkerhed”

 

Vi håber med dette brev, at STPS snarest vil være med til at genoptage samarbejdet i SRAB, – idet Rabforum og SundhedsRådet har flere vigtige punkter til drøftelse på det først kommende møde.

Venlig hilsen

Anette Hansen

Formand for RABforum

formand@rabforum.dk

 

Nana Hellsten

Formand for SundhedsRådet

formand@sundhedsraadet.dk