Så er der igen ‘gode’ inputs til et Videnscenter om rådgivning i alternativ behandling.

Det er affødt af (en mangel naturligvis) mødet i Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere på året.

Vi har i DAKOBE besvaret et antal spørgemål fra henvendelse  fra artikels journalist. (Se nedenfor).
De er valgt udeladt af artiklen.
I DAKOBE mener vi, at et sådant videnscenter er en god ide, men der er samtidig en hel del udfordringer, som vi er meget opmærksomme på.
Vi tror på, at et sådant videncenter, hvis det skal gavne vores klienter og patienter, skal opfylde nogle af de krav, som Liselott Blixt også nævner i artiklen nævner og være båret af samarbejde, for at give nogen form for mening for vores brugere.

Vi arbejder videre med hvordan vi adresserer sagen, dels i DAKOBE’s bestyrelse og dels i Sundhedsrådet.

Læs hele artiklen her:https://avisendanmark.dk/artikel/videnscenter-kan-g%C3%B8re-det-lettere-for-patienter-og-l%C3%A6ger-at-vurdere-alternative-behandlinger-markedet-er-en-jungle-at-finde-rundt-i

Se de spørgsmål vi fik og de svar vi gav.
Mine spørgsmål vil være, hvad du som alternativ behandler og formand for DAKOBE mener om dette forslag.
Vil det være en god ide? Dårlig?
Er kommunikationen mellem læge og patient mangelfuld når det kommer til alternativ behandling?
Mangler læger og patienter viden?
Vil forskning i alternative behandlinger være i patienternes interesse?

Mike Alexander Andersen
Journalist
Avisen Danmark

Her er svarene:
Kære Mike Alexander Andersen.

Tak for din uddybende mail.

Som formand for DAKOBE og som alternativ behandler mener jeg altid, at det er en rigtig god ide, at rådgivning tilvejebringes patienter og klienter på et sagligt, fagligt og oplyst grundlag. Vi går stærkt ind for sikring, styrkelse og beskyttelse af patientsikkerheden.

Jeg er hverken personligt eller på vegne af DAKOBE blevet kontaktet af Danske Patienter eller fra Lægevidenskabeligt Selskab i forbindelse med arbejdet med etableringen af et sådant videnscenter og kan derfor ikke kommentere på, hvordan relevant viden planlægges indsamlet, vurderet eller videreformidlet fra et sådant center.

Det kan tænkes, at der er taget kontakt til andre brancheorganisationer som repræsenterer alternativ og komplimenter behandling? Men det er jeg ikke vidende om. Det ville dog, i min optik, altid give god mening med vidensdelings-samarbejde. Men om et sådan er planlagt i denne forbindelse, det har jeg ikke oplysninger om.

Ja, i nogle tilfælde oplever vores patienter og klienter at både kommunikation, faglig viden og indsigt er mangelfuld, når læger og for den sags skyld også sygeplejersker og andet traditionelt sundhedspersonale, skal rådgive deres patienter om alternativ og komplementer behandling.

Det er der egentlig ikke noget underligt eller overraskende i at vores patienter og klienter oplever, idet alternativ og komplementær behandling ikke nødvendigvis et område, som lægen selv har indsigt og interesse i, har viden om, eller har uddannelse indenfor.

Ja, jeg mener bestemt, at forskning og forskningsundersøgelser er både interessante og spændende. Det er de altid. Men forskning er et meget bredt og omfattende arbejdsområde samtidig med, at alternativ behandling ligeledes er et utroligt bedt felt. Om forskning i alternativ og komplementær behandling vil komme vores patienter og klienter til gavn, afhænger helt af den konkrete forskning i det konkrete fagområde og af den konkrete situation som klienten/patienten befinder sig i. Det vil bestemt kunne være i nogle klienter og patienters interesse, at der forskes i alternativ behandling og for andre igen, vil det være irrelevant.

Du kan evt. med fordel også kontakte Formanden for Sundhedsrådet, som i egenskab heraf udtaler sig på vegne af denne Paraplyorganisation for Alternative Brancheorganisationer og Skoler.

Mvh. Manuela lærke
DAKOBE/Formand