Corona betinget force majeure-bestemmelse for dokumentation af efteruddannelseskurser og førstehjælpsbeviser.

Tirsdag lukkede regeringen som bekendt yderligere ned for landet med meddelelse om, at man pr. i dag onsdag d. 6.1.2021 hæver Corona-risikoniveauet til det højeste niveau, nemlig niveau 5. Det betyder, at der er ‘udbredt samfundssmitte og risiko for, at kapaciteten på sygehusene overstiges‘.
Det betyder også, at vi nu desværre skal stramme yderlige op og rykke endnu færre sammen i vores nære netværk for at hjælpes om at komme igennem denne vinter og de næste måneder.
Vi ved, at flere af jer er top trætte af det, klemt på både tålmodighed og økonomi, og på alle måder er ved at have fået nok.
Men vi skal igennem og det kommer vi også ved fælles hjælp og opmuntring.

I bestyrelsen har vi imidlertid i aftes konstateret, at det ikke længere kan anses for at være praktisk muligt at stille ‘objektive og saglige krav, til efteruddannelse’ , sådan som den nationale nedlukning tegner nu.

Vi har derfor truffet beslutning om at indføre en Corona betinget force majeure-bestemmelse for dokumentation af efteruddannelseskurser og førstehjælpsbeviser.

Reglerne er som følger:

Førstehjælpskurser:
Hvis du har et førstehjælpskursus som udløb 31.12.2019 – så skal du på et nyt grundkursus.

Hvis du har et førstehjælpskursus som udløb 31.12.2020 – så kan du forny med et repetitionskursus.

Og selvfølgelig hvis du intet førstehjælpskursus har – så skal du også på et grundkursus.

Du har dispensation til 31.12.2021 til at gennemføre dette.
Alle som er tilmeldt et førstehjælpskursus i januar og februar 2021, modtager personlig mail i morgen torsdag.

RAB-efteruddannelsestimer:
Optjeningsperiode 2018-2020 (hvis medlem før 2018) – her skal vises 36 timer

Optjeningsperiode – optag i 2018  – her skal vises 24 timer

Optjeningsperiode – optag i 2019 – her skal vises 12 timer.

Du kan få Corona-dispensation for manglende dokumenterede timer inden udgangen af 2020, (i forhold til RAB-bevis fornyelse i marts 2021),

så fremt du indsender dokumentation på tilmelding til kursus på de manglende timer i enten:

* fysisk kursus (kursus som bliver gennemført når Corona tillader det i år 2021)

* online kursus, der er relevant i forhold til den uddannelse du har RAB i og et kursus med metoder/behandlingsform/teknik de før har haft fysisk træning i.
I begge tilfælde gælder efteruddannelsestime, at, med mindre det er en ny RAB-uddannelse man har taget, så skal efteruddannelsen være i relation til den eller de fag man har RAB-registrering indenfor.

Vær særligt opmærksom på, at de efteruddannelsestimer, du her får udsættelse for i perioden (2018, 2019 og 2020) ikke kan tælles med, når der skal dokumenteres timer for perioden (2021, 2022 og 2023).