Der er godt flow i møderne om udarbejdelsen af en nyt dansk videncenter for Komplementær og alternativ behandling, rådgivning og forsknings-data indsamling.
Lægeforeningen, Danske Patienter, De tre Paraplyorganisationer og DAKOBE deltager i arbejdet. Der er udnævnt to KAB repræsentanter til at repræsentere os. Den ene er Anna Iben Hollensberg og den anden er Anja Funder.
Her er seneste mødereferat.
Referat møde arbejdsgruppe for videnscenter 110923