Loading...
Seneste nyheder

Om RAB & RAB Ansøgning

RAB er en forkortelse for titlen Registreret Alternativ Behandler

RAB er en titel, som er forbeholdt den enkelte behandler. Efter endt uddannelse skal behandleren være medlem af en registreringsberettiget forening for at kunne opnå titlen RAB. Både foreningen og behandleren skal opfylde bestemte krav.

Skoler og uddannelsessteder er ikke RAB godkendte, men udbyder kurser, som kan bruges af den enkelte behandler til at blive registreret, eller til ajourføring, som er et af kravene for RAB behandlere.

E-learning

I oktober 2014 udsendte Sundhedsstyrelsen en bekendtgørelse vedrørende E-learning. I denne bekendtgørelse bliver kravene til E-learning gennemgået.

Det er vigtigt, at skoler, foreninger og kommende behandlere, der ønsker en RAB registrering, har indgående kendskab til de eksakte krav, der stilles fra Sundhedsstyrelsens side om E-learning.

RAB ANSØGNING

Behandleren skal være optaget som aktivt medlem og kan samtidig søge om aktivt medlemskab i DAKOBE, inden der tages stilling til, om vedkommende kan blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Såfremt du ønsker at ansøge om at blive RAB i et af de fag, som Sundhedsstyrelsen har godkendt DAKOBE til at RAB registrere i, skal du dokumentere, at du har 300 timer i alt i fagene fysiologi, anatomi og sygdomslære.

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med loven på området og udsteder RAB godkendelser til brancheforeninger inden for alternativ behandling - herunder til Sammenslutningen af Alternative Behandlere / DAKOBE.

Det er helt frivilligt, om du ønsker at være RAB godkendt. Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får eneret til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB). Kravene er fastsat af DAKOBE / den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Ansøgning om RAB registrering

Jeg bekræfter hermed, at jeg opfylder RAB-ordningens uddannelseskrav på 660 timer.
Med denne ansøgning bekræfter jeg desuden, at jeg fortsat vil overholde DAKOBE's vedtægter, herunder DAKOBE's etiske regler, som er en integreret del af DAKOBE's vedtægter.

Jeg er indforstået med, at RAB-beviset er personligt, og at jeg straks skal tilbagelevere det til DAKOBE, hvis jeg ophører med at være aktivt medlem af DAKOBE (jf. DAKOBE's vedtægter).

Jeg er indforstået med, at der af DAKOBE's optagelsesudvalg kan kræves dokumentation for, at jeg opfylder de i lovgivningen og den tilhørende bekendtgørelse nævnte uddannelseskrav, og at jeg vil opfylde de 36 timers efteruddannelseskrav inden for 3-årig periode fra året efter min RAB-registrering.

ANSØGNINGSBLANKET

DENNE ANSØGNING GÆLDER FOR FØLGENDE TERAPIFORMER:

Zoneterapi (660 timer)Akupunktur (660 timer)Kinesiologi / Alfa-kinesiologi (660 timer)Massage (660 timer)Hypnose (660 timer)Psykoterapi (660 timer)Body-SDS (660 timer)Manuvision (660 timer)
Fornavn*
Efternavn*
E-mail*
Telefon*
Adresse*
Postnummer & By*
Bekræfter hermed på tro og love at ovenstående givne oplysninger er korrekte
Indskriv dit fulde navn*

BEHANDLINGSFORMER