MEDLEMSPRISER

Indmeldelsesgebyr 350,- kr.
Aktivt medlemskab 1.425,- kr. hvert halve år
Passivt medlemskab 650,- kr. om året
Elev medlemskab 500,- kr. hvert halve år
RAB-kontingent
350,- kr. om året

BETALINGSSERVICE

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentbetaling skal ske via Betalingsservice.
De medlemmer, som IKKE ønsker at tilmelde sig betalingsservice til DAKOBE, vil fremover blive opkrævet:

– En forhøjet kontingentbetaling på 150,- kr., som vil blive lagt oveni kontingentet ved næste opkrævning. (Kontingentet skal være på DAKOBEs konto senest 1. feb. og 1. aug.)
– Ved overskridelse af betalingsfristen vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100,- kr. pr. rykker.
– DAKOBE kan udstede op til maksimum 3. rykkere.
– Når sidste adviserede betalingsfrist er overskredet, vil medlemmet automatisk blive udmeldt af foreningen.

Ønsker et da tidligere medlem at søge om genoptagelse i foreningen skal denne igennem en ny-optagelsesprocedure, med angivelse af fuld uddannelsesdokumentation samt tillige dokumentation for efteruddannelsestimer 3 år bagudrettet samt et gyldigt 1. hjælps bevis forud for genoptag.

Tilmelding af dine betalinger til DAKOBE til Betalingsservice foretages på www.dakobe.dk
”Kundenr.:” er lig dit medlemsnummer, der fremgår i dit velkomstbrev.

Tilmeld betalingsservice

Bliv medlem af DAKOBE

For at blive optaget som medlem kræves det, at du er arbejdende komplementær behandler, og opfylder optagelseskravene.

ANSØG HER

Ansøg om RAB Registrering

Du skal være optaget som aktivt medlem for at kunne søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB).

ANSØG HER