Loading...
Seneste nyheder

Indmeldelsesblanket


FIRMA / KLINIK DETALJER


Hvilke terapiformer vil du optages med (maksimum 5 terapiformer):

Ansøgeren har pligt til at fremsende dokumentation på uddannelse/r, hvoraf timeantal i hvert af de af DAKOBE påkrævede fag skal fremgå (jf. Optagelseskrav A her)

Dokumentationen skal være tydelige læsbare fotokopier i A4 format, disse dokumenter kan fremsendes ved upload herunder.

Der kan også indsendes en mail til sekretariat@dakobe.dk med dokumentationerne, HUSK at afkryds feltet med yderligere mail følger herunder. Kan alle dokumenterne ikke tilføjes i en enkel mail, skriv tydeligt i 1. mail at yderligere mails følger.

Ansøgningen bliver først behandlet, når Dakobe har modtaget disse dokumentationer.

Hvis der mangler dokumentationer, meddeles dette og vi gemmer indmeldelsesblanketten og de dokumentationer som er indsendt i 1 måned fra den dato, hvor vi har modtaget indmeldelsesblanketten.

UPLOAD AF DOKUMENTATIONER: (max fil str. 25MB) modtager kun følgende fil formater: pdf, png, jpeg, jpg, txt, doc og docx

YDERLIGERE MAIL MED DOKUMENTATION FØLGER?
JA SENDER SEPERAT MAIL MED YDERLIGERE DOKUMENTATIONER

UPLOAD BILLEDE TIL BEHANDLER LISTE: (max fil str. 25MB)
Billeder uploadet skal være 250 x 400 px eller derover, modtager kun følgende fil formater i png, jpeg og jpg.

 

Såfremt du tillige ønsker at ansøge om at blive RAB registreret, skal RAB ansøgningsskemaet ligeledes udfyldes og indsendes pr. mail. RAB ansøgningsskemaet finder du her link

Pr. 21. august 2017 godkender DAKOBE e-learning i følgende fag:

Hovedfaget: 0%

Psykologi: 100%

Anden alternativ behandlingsform: 100%

Klinikvejledning: 0%

Fysiologi/Anatomi/Sygdomslære: 100 %

Det skal tydeligt fremgå af uddannelsesbeviserne, hvor mange timer i hvert enkelt teoretisk fag, der er taget via e-learning. Jævnfør desuden Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse.

Fotokopierne indsendes elektronisk pr. e-mail som vedhæftede filer til

sekretariat@dakobe.dk

Du må forvente en behandlingstid på 10 hverdage fra den dato vi har modtaget indmeldelsesblanketten, fyldestgørende dokumentationer og evt. RAB ansøgningsblanket fra dig.

BEHANDLINGSFORMER