Godkendte Uddannelser/kurser

Her finder du de uddannelser og kurser, som har fået DAKOBEs forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelse
At DAKOBE har forhåndsgodkendt en uddannelse- eller kursus betyder, at DAKOBE og den pågældende skole har indgået et fagligt samarbejde for at sikre faglighed og kvalitet. Det betyder dermed også at en forhåndsgodkendelse af uddannelse/kursus til enten RAB-registrering eller RAB-efteruddannelsestimer er en sikring af at uddannelsen giver RAB-optag/RAB-timer hos DAKOBE.

Godkendelsens afgrænsning
Forhåndsgodkendelsen gælder i en afgrænset periode, hvorefter godkendelse revurderes inden den kan forlænges såfremt den lever op til det påkrævet faglige niveau.

Godkendelseslogo fra DAKOBE
Den eller de kurser/uddannelser, der findes her på siden, er således, af DAKOBEs optagelses- og skoleudvalg, blevet gennemgået og godkendt for indhold til timeantal, fagligt niveau og underviserens kvalifikationer. Når de godkendte modtager de et godkendelseslogo fra DAKOBE specifikt til den godkendte uddannelse og/eller kursus.

RAB-registrering og efteruddannelsestimer
Et godkendelseslogo fra DAKOBE garanterer derfor, at pågældende uddannelse eller kursus er forhåndsgodkendt og berettiger til optagelse i DAKOBE, RAB-certificering, samt efteruddannelseskurser til opretholdelse af RAB.

Nedenfor finder du alle uddannelser og kurser med tilhørende logo og relevante link.

Uddannelser til Aktivt A1-medlemskab

Uddannelser til Aktivt A2-medlemskab

Efteruddannelseskursus – Fysisk fremmøde

Efteruddannelseskursus – Online

Grundkurser i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære (AFS)